Henkilötietojen käsittely ja valvonta | Alandia Vakuutus

Valitse alue

Henkilötietojen käsittely ja valvonta

Alandia Vakuutus -konserni koostuu seuraavista Maarianhaminassa rekisteröidyistä yhtiöistä: Försäkringsaktiebolaget Alandia, Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia ja Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia. Vakuutus- ja korvausasioiden käsittelyssä henkilötiedot käsitellään henkilötieto-, julkisuus-, vakuutusyhtiö- ja tapaturmavakuuslain sekä alakohtaisten suositusten mukaisesti.

Vakuutusvalvonta

  • Försäkringsaktiebolaget Alandia, Y-tunnus 0145065-2
  • Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia, Y-tunnus 0971621-6
  • Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia, Y-tunnus 0205049-0

Alandia Vakuutus -konsernin vakuutusyhtiöillä on toimilupa Suomessa. Finanssivalvonta valvoo toimintaa Suomessa (www.finanssivalvonta.fi)

Henkilötietojen käsittely

Vakuutus- ja korvausasioiden käsittelyssä henkilötiedot käsitellään henkilötieto-, julkisuus-, vakuutusyhtiö- ja tapaturmavakuuslain sekä alakohtaisten suositusten mukaisesti.

Keräämme henkilötietoja vakuutuksenottajilta ja niiltä tahoilta, jotka vakuutuksenottaja on valtuuttanut luovuttamaan henkilötietoja, sekä viranomaisten virallisista rekistereistä. Henkilötietoja hankitaan muilta tahoilta ainoastaan lain nojalla. Tietoja voidaan kerätä mm. sairaaloista, hoitolaitoksista, lääkäreiltä, muista vakuutusyhtiöistä, eläketurvakeskuksesta, kansaneläkekeskuksesta, verohallinnosta sekä poliisilta.

Tarkistamme myös tulevien vuokralaistemme luottotiedot.

Alandialla on oikeus käyttää luottotietoja sen arvioimisessa, myönnetäänkö hakijalle vakuutusta. Yksittäiset maksuhäiriömerkinnät eivät sellaisenaan ole este vakuutuksen saamiselle. Kuitenkin useat merkinnät luottotietorekisterissä saattavat estää vakuutuksen myöntämisen silloin, kun ne objektiivisesti tarkastellen antavat aihetta olettaa, että asiakas tulee laiminlyömään vakuutusmaksujen maksamisen. Näissä tapauksissa Alandia pyrkii yhdessä asiakkaan kanssa selvittämään edellytykset vakuutuksen myöntämiselle. Jos Alandia hylkää vakuutushakemuksen, vakuutusta hakenut saa kirjallisen perustellun päätöksen ja valitusosoituksen.

Emme luovuta salassa pidettäviä henkilötietoja luvattomille henkilöille ellei rekisteröity henkilö ole antanut tähän lupaa tai luovutus perustuu lakiin. Pidätämme oikeuden lähettää tietoja edelleen muille konserniimme kuuluville yhtiöille ja niille yhtiöille, joiden kanssa teemme yhteistyötä asiakaspalvelu- ja markkinointitarkoituksessa.

Suoramarkkinointi

Pyydämme sinua ilmoittamaan, jos et halua, että tietojasi käytetään suoramarkkinoinnissa tai markkinatutkimuksissa.

Tietoturva

Estämme luvattomilta henkilöiltä pääsyn asiakastietoihin mm. tarkistamalla henkilöllisyyden ja pääsyluvan tietojärjestelmiin, palomuureilla ja nettiturvallisuudella sekä estämällä fyysisen pääsyn lukituilla ja palosuojatuilla arkistoilla. Tarpeettomat asiakirjat tuhotaan säännöllisesti.

Rahanpesun estäminen

Sovellamme myös vallitsevaa rahanpesun estämisestä annettua lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja tutkintaa sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Lain mukaan vakuutusyhtiöillä on ilmoitusvelvollisuus. Vakuutusyhtiöllä on velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja ilmoittaa viranomaisille mikäli on aihetta epäillä varojen tai liiketoimessa käytetyn muun omaisuuden laillista alkuperää tai jos on aihetta epäillä, että varoja käytetään laissa tarkoitetun rikoksen tekemiseen. Samat säännöt koskevat myös mm. pankkeja.

Rekisteriseloste

Alandia Vakuutuksen henkilörekisteritiedot ovat rekisteriselosteessa, johon voit tutustua edempänä tai Alandia Vakuutuksen toimipisteessä Maarianhaminassa. Aktia Henkivakuutus Oy:n hoitamien tuotteidemme suhteen viittaamme heidän rekisteriselosteisiinsa, jotka ovat yhtiön kotisivulla www.aktia.fi. Sinulla on oikeus tarkastaa omat henkilötietosi ja voit vaatia, että rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto korjataan. Tarkastus- ja korjaamispyynnön voi tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä Alandia Vakuutuksen toimipisteessä tai allekirjoitetulla asiakirjalla.