Valvonta ja Alandia Vakuutuksen henkilötietokäytäntö | Alandia Vakuutus

Valvonta ja Alandia Vakuutuksen henkilötietokäytäntö

Vakuutusvalvonta

Alandia Vakuutus-konserni koostuu seuraavista Maarianhaminassa rekisteröidyistä yhtiöistä: Alandia Försäkring Abp ja Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia.

  • Alandia Försäkring Abp, Y-tunnus 0145065-2
  • Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia, Y-tunnus 0971621-6

Alandia Vakuutus -konsernin vakuutusyhtiöillä on toimilupa Suomessa. Toimintaa Suomessa valvoo Finanssivalvonta, www.finanssivalvonta.fi, sekä Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi

Meillä on myös toimintaa useissa muissa EU- ja ETY-maissa ja siltä osin toimintaamme valvovat kyseisen maan valvontaviranomaiset.

Henkilötietojen käsittely

Vakuutus- ja korvausasioiden käsittelyssä sekä asiakassuhteen perustamisvaiheessa henkilötiedot käsitellään Alandiassa tietosuoja-asetuksen, henkilötieto-, julkisuus-, vakuutusyhtiölain sekä alakohtaisten suositusten mukaisesti. Tämän lisäksi sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilakia lakisääteisten tapaturmavakuutusten käsittelyssä.

Alandia Vakuutus käsittelee henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti vastuuntuntoisesti ja suojaa asiakkaiden yksityisyyttä henkilötietokäsittelyn kaikissa vaiheissa. Henkilötietojen käsittelyssä varmistetaan hyvä tietojenkäsittelytapa ja henkilötiedot sisältyvät salassapitovelvollisuuteen.

Henkilötietojen keräily

Keräämme henkilötietoja vakuutuksenottajilta ja niiltä tahoilta, jotka vakuutuksenottaja on valtuuttanut luovuttamaan henkilötietoja, sekä viranomaisten virallisista rekistereistä. Henkilötietoja hankitaan muilta tahoilta ainoastaan lain nojalla. Tietoja voidaan kerätä mm. sairaaloista, hoitolaitoksista, lääkäreiltä, muista vakuutusyhtiöistä, Kansaneläkelaitoksesta, verohallinnosta, poliisilta sekä luottotietorekistereistä.

Alandia Vakuutuksella on oikeus käyttää luottotietoja arvioitaessa myönnetäänkö hakijalle vakuutusta. Yksittäiset maksuhäiriömerkinnät eivät sellaisenaan ole este vakuutuksen myöntämiselle. Kuitenkin useat merkinnät luottotietorekisterissä saattavat estää vakuutuksen myöntämisen silloin, kun ne objektiivisesti tarkastellen antavat aihetta olettaa että asiakas tulee laiminlyömään vakuutusmaksujen maksamista. Näissä tapauksissa Alandia pyrkii yhdessä asiakkaan kanssa selvittämään edellytykset vakuutuksen myöntämiselle. Jos Alandia hylkää vakuutushakemuksen, vakuutusta hakenut saa kirjallisen päätöksen perusteluineen ja valitusosoituksen.

Tarkistamme myös tulevien vuokralaistemme luottotiedot.

Henkilötiedot mitkä kerätään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi käsitellään ainoastaan rikoksen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen.  Sovellamme voimassaolevaa rahanpesun estämisestä annettua lainsäädäntöä, jonka tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja tutkintaa sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia. Lain mukaan vakuutusyhtiöillä on ilmoitusvelvollisuus. Vakuutusyhtiöllä on velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja ilmoittaa viranomaisille mikäli on aihetta epäillä varojen tai liiketoimessa käytetyn muun omaisuuden laillista alkuperää tai jos on aihetta epäillä, että varoja käytetään laissa tarkoitetun rikoksen tekemiseen. Samat säännöt koskevat myös mm. pankkeja.

Henkilötietojen luovuttaminen

Emme luovuta salassa pidettäviä henkilötietoja luvattomille henkilöille ellei rekisteröity henkilö ole antanut tähän lupaa tai luovutus perustuu lakiin. Pidätämme oikeuden lähettää tietoja edelleen muille konserniimme kuuluville yhtiöille ja niille yhtiöille, joiden kanssa teemme yhteistyötä asiakaspalvelu- ja markkinointitarkoituksessa.

Henkilötietojen tietoturva

Estämme luvattomilta henkilöiltä pääsyn asiakastietoihin mm. tarkistamalla henkilöllisyyden ja pääsyluvan tietojärjestelmiin, palomuureilla ja verkkoturvallisuudella. Paperimuotoiset asiakirjat säilytetään kulkuvalvonnalla suojatuissa tiloissa. Tarpeettomat asiakirjat tuhotaan säännöllisesti.

Oikeus tietojen pääsyyn ja korjaukseen

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi ja vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista.

Lähemmät tiedot siitä mitä henkilötietoja käsitellään ja miten Alandia käsittelee niitä ilmenevät rekisteriselosteista, joihin voit tutustua tämän sivun alalaidassa tai Alandia Vakuutuksen konttoreissa.

Rekisteriselosteista lähempää tietoa esimerkiksi käsittelyn tarkoituksesta, laillisesta perusteesta johon käsittely perustuu, tiedoista joita käsitellään, mistä henkilötiedot kerätään ja luovutetaan sekä miten kauan ne säilytetään.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on oikeus tietojesi poistamiseen elleivät ne ole enää tarpeelliset tarkoitukseen minkä vuoksi ne on kerätty.

Sinulle ei kuitenkaan ole oikeutta tietojesi poistamiseen jos tiedot pitää säilyttää oikeudellisen vaatimuksen tekemistä, käsittelyä tai puolustamista varten. Oikeutta tietojen poistamiseen ei myöskään ole sinä aikana kun on laillinen velvoite säilyttää henkilötietoja.

Oikeus rajoitettuun käsittelyyn

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tarkistaaksesi henkilötietojen oikeellisuutta tai lainmukaista käsittelyä.

Kun kyse on lakisääteisten tapaturmavakuutuksien käsittelystä ei sinulla rekisteröitynä henkilönä kuitenkaan ole oikeutta pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista jos vaatimusta voidaan katsoa ilmeisen perusteettomaksi.

Jos henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu niitä voidaan silti käsitellä jos olet suostunut käsittelyyn tai jos niitä tarvitaan oikeudellisen vaatimuksen tekemistä, käsittelyä tai puolustamista varten.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos rekisteröitynä henkilönä vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilötietoja ei saa enää käsitellä mikä saattaa vaikuttaa vakuutus- tai korvausasiasi käsittelyyn.

Jos on olemassa lainmukainen velvoite henkilötietojen käsittelyyn sinulla ei ole oikeutta vastustaa käsittelyä. Sinulla ei myöskään ole oikeutta vastustaa käsittelyä jos henkilötietoja tarvitaan oikeudellisen vaatimuksen tekemistä, käsittelyä tai puolustamista varten.

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on aina oikeus valittaa henkilötietojesi käsittelystä suoramarkkinointiin.

Oikeus tietojen siirtoon toiseen tietojärjestelmään

Lisänä oikeuteen tarkistaa henkilötietosi sinulla on myös oikeus saada ne henkilötiedot mitkä olet luovuttanut meille siirrettyä itsellesi.

Oikeutta saada henkilötietosi siirrettyä ei kuitenkaan ole jos henkilötietojen käsittelyä tarvitaan oikeudellisen velvoitteen suorittamiseksi.

Oikeuksien käyttöpyyntö

Jos haluat käyttää lomaketta jonkun oikeuksistasi voit käyttää ”Rekisteröidyn tietosuoja-asetuksen mukaisten oikeuksien käyttöpyyntö”. Valitse minkä oikeuden haluat käyttää ja jos mahdollista kerro mitä tietoja pyyntösi koskee ja miksi haluat käyttää oikeutta.

Pyyntöäsi käsitellään ja siihen vastataan ilman viivettä ja viimeistään kuukauden sisällä siitä kun olemme vastaanottaneet pyyntösi. Jos Alandia kieltäytyy suorittamasta pyyntösi mukaisen toimenpiteen kerromme lainmukaisen syyn tähän ja liitämme mukaan ohjeet miten voit valittaa päätöksestä.

Valitus

Jos henkilötietojesi käsittely on mielestäsi voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vastaista voi kääntyä Alandia Vakuutuksen tietosuojavastaava Lukas Hellman puoleen dpo@alandia.com, tai viedä asiasi Tietosuojavaltuutetun toimistoon käsiteltäväksi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6.kerros, 00520 Helsinki, sähköposti: tietosuoja@om.fi. www.tietosuoja.fi

Muutokset henkilötietokäytäntöön

Alandia Vakuutus pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia henkilötietokäytäntöönsä, jos muutokset ovat tarpeellisia vastaamaan laillisiin tai teknisiin vaatimuksiin. Kehotamme sinua tarkistamaan henkilötietokäytännön sisältöä säännöllisesti.