Hallitukset ja hallintoneuvosto | Alandia Vakuutus

Hallitukset ja hallintoneuvosto

Försäkringsaktiebolaget Alandia ja Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia

Hallitus

Roger Lönnberg, Puheenjohtaja
Jan Hanses, Varapuheenjohtaja
Björn Blomqvist
Eero Holma
Laura Paasio
Peter Wiklöf