Osittainen vanhuuseläke | Alandia Vakuutus

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen  vanhuuseläke korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksen yhteydessä. Maksussa oleviin osa-aikaeläkkeisiin ei tule muutoksia.

Voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle, kun olet täyttänyt 61 vuotta.

Osittaista vanhuuseläkettä ei saa silloin, jos saa jo jotain muuta omaan työskentelyyn perustuvaa työeläkettä Suomesta, luopumistukea tai työkyvyttömyyseläke on lepäämässä työnteon vuoksi. Osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyessäsi voit valita, otatko kertyneestä eläkkeestäsi maksuun 25 vai 50 prosenttia.

Maksettavaa eläkkeen osaa pienennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Jos otat eläkkeestäsi maksuun 25 prosenttia, voit halutessasi myöhemmin nostaa osuuden 50 prosenttiin. Toisinpäin muutosta ei voi tehdä. Lisäksi eläkettä pienentää elinaikakerroin.

Jos osittainen vanhuuseläkkeesi alkaa vasta alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, maksettavaa eläkkeenosaa korotetaan 0,4 prosentin lykkäyskorotuksella jokaiselta kuukaudelta, jolta olet myöhentänyt eläkkeesi alkamista.

Osittainen vanhuuseläke ei estä työttömyysturvan saamista, eikä se vähennä työttömyyspäivärahan määrää. Ansiopäiväraha määräytyy normaalisti työttömyyttä edeltävän työansion perusteella. Työmarkkinatukeen osittainen vanhuuseläke voi vaikuttaa tarveharkinnan tulona.

Lykkäyskorotusta vanhuuseläkkeeseen ei saa yhtä aikaa työttömyyspäivärahan kanssa.

Tarkistathan Kelasta, miten mahdollinen sairauspäivärahasi määräytyy, jos haet osittaiselle vanhuuseläkkeelle ollessasi sairauspäivärahalla tai sairastut eläkkeellä ollessasi.

Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on 62 vuotta. Tätä nuoremmilla on mahdollisuus siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää.