Perhe-eläke | Alandia Vakuutus
Lakisääteinen eläkevakuutus

Työeläke

Pensions-Alandia turvaa työntekijän taloudellisesti kun elämä muuttuu ja ansiot alenevat tai loppuvat

Perhe-eläke

Edellytykset

Leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos

hänellä on tai on ollut edunjättäjän kanssa yhteinen lapsi tai ottolapsi ja
edesmennyt puoliso oli avioituessaan alle 65-vuotias.

Jos puolisoilla ei ole yhteistä lasta, edellytetään että

leski oli naimisiin mennessään alle 50-vuotias ja edesmennyt puoliso alle 65-vuotias ja
avioliitto oli kestänyt vähintään viisi vuotta ennen puolison kuolemaa ja
leski oli puolison kuollessa vähintään 50-vuotias tai saanut työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta.

Kuka saa perhe-eläkettä

Edunsaaja on alle 18-vuotias lapsi sekä aviopuoliso.

Perhe-eläkkeen lakkaaminen

Leskeneläkkeen maksaminen lakkaa, jos leski menee alle 50-vuotiaana uudelleen naimisiin. Hänelle maksetaan kolmen vuoden eläke kertasuorituksena. Ennen 1.7.1990 leskeksi jääneelle maksetaan uuden avioliiton alkaessa kahden vuoden eläke kertasuorituksena.

Jos 50 vuotta täyttänyt leski menee uudelleen naimisiin, leskeneläke jatkuu. Uudesta avioliitosta ei synny uutta eläkeoikeutta. Lapseneläke lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Eläke lakkaa myös, jos lapsi annetaan ottolapseksi perheen ulkopuolelle.

Perhe-eläkehakemus

Lapsen perhe-eläkehakemus