Työssä ja eläkkeellä | Alandia Vakuutus
Lakisääteinen eläkevakuutus

Työeläke

Pensions-Alandia turvaa työntekijän taloudellisesti kun elämä muuttuu ja ansiot alenevat tai loppuvat

Työssä ja eläkkeellä

Eläkkeen ohella voi yleensä työskennellä tai toimia yrittäjänä ainakin vähän, ilman että se vaikuttaa eläkkeen määrään. Ansiorajat riippuvat siitä, mitä eläkettä saat.

Työnteko eläkkeellä kartuttaa eläkettä 1,5 prosenttia palkasta tai YEL-työtulosta vuodessa aina 68-vuotiaaksi saakka.

Vanhuuseläkkeellä ei ansiorajoja

Vanhuuseläkkeellä tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä ollessasi voit tehdä töitä ilman ansiorajoja.

Jos kuitenkin jatkat eläkkeellä saman työnantajan palveluksessa kuin ennen eläkkeelle jäämistäsi, on työstä solmittava uusi, aikaisemmasta poikkeava työsopimus.

Jos harjoitat vanhuuseläkkeellä yrittäjätoimintaa, voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen ja kartuttaa näin lisää eläkettä.

Vanhuuseläkkeen aikana karttuneen uuden eläkkeen voit hakea maksuun 68-vuotiaana.

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä voi auttaa työhön paluussa

Täydellä työkyvyttömyyseläk­keellä saat ansaita enintään 40 prosenttia ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä 60 prosenttia aikaisemmista ansioistasi.

Jos nämä rajat jäävät alle 737,45 euron, ansiot saavat nousta korjeintaan 737,45 euroon kuukaudessa (v. 2018). Voit tarkistaa ansiorajasi eläkepäätöksestäsi.

Jos palaat töihin ja ansiorajasi ylittyvät, eläkkeesi voidaan aluksi keskeyttää (jättää lepäämään) vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Jos työskentelysi päättyy kahden vuoden sisällä kes­keytyksen alkamisesta, työkyvyttömyyseläkkeesi jatkuu.

Jos palaat pysyvästi töihin, eläkkeesi päättyy.

Työkyvyttömyyseläkkeen aikana ansaitsemaasi uutta eläkettä voit hakea 63-vuotiaana.

Osa-aikaeläkkeellä työskentelyn on oltava jatkuvaa

Osa-aikaeläkkeellä olevan osa-aikatyössä ei saa olla yli kuuden viikon katkosta. Vuosi- ja sairauslomia ei lasketa.

Jos jäät tilapäisesti pois osa-aikatyöstä tai siirryt kokopäivätyöhön, voit hakea eläkkeen keskeytystä enimmillään kuudeksi kuukaudeksi.

Jos siirryt pysyvästi takaisin kokoaikatyöhön tai jäät kokonaan pois töistä, osa-aikaeläkkeesi päättyy.

Jos sinut lomautetaan toistaiseksi tai yli kuudeksi viikoksi, osa-aikaeläkkeesi lakkautetaan kuuden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta. Eläke voi alkaa uudelleen, jos lomautus päättyy kuuden kuukauden sisällä lakkautuksesta.

Myöskään ansiosi eivät  saisi muuttua siitä, kun eläke myönnettiin.

Jos ansiosi muuttuvat vähintään 15 prosenttia, eläkkeen määrä lasketaan uudelleen. Jos ansiot muutoksen jälkeen ovat alle 35 prosenttia tai yli 70 prosenttia eläkettä edeltäneestä vakiintuneesta ansiosta, eläke päättyy.

Ilmoita meille heti osa-aikatyösi muutoksista. Voit käyttää alla olevaa lomaketta.

Perhe-eläkkeeseen ansiot eivät vaikuta

Perhe-eläkettä saavan lesken, entisen puolison tai lapsen omat palkka- tai muut ansiotulot eivät vaikuta perhe-eläkkeen määrään.

Jos työelämässä olevan lesken tulot kuitenkin ovat huomattavasti hänen arvioitua työkyvyttömyyseläkettään pienemmät, hän voi hakea leskeneläkkeen vähentämistä todellisten tulojensa perusteella.