Seuraako tablettitietokone mukanasi vesille? | Alandia Vakuutus

Testaamme mitä muut lupaavat

Alandia kääntää veneilyalan jokaisen kiven. Testaamme varusteet, joihin vesillä luotat

Seuraako tablettitietokone mukanasi vesille?

Kymmenelle tablettitietokoneelle ladattiin navigointisovelluksia (joita kutsutaan jäljempänä sovelluksiksi) ja merikarttoja yleisimmiltä sovellustoimittajilta. Meriturvallisuuden näkökulmasta tarkastelimme merikarttatietoja, grafiikkaa/luettavuutta, käytettävyyttä ja toimintoja. Testi toteutettiin Ruotsin länsirannikolla ja Suomen etelärannikolla. Tabletit asennettiin levyyn, joka sijoitettiin lasikuitupinnoitetusta muovista valmistettuun ohjaushyttiin. Testattujen sovellusten toimittajat olivat: Navionics, iSailor,  Jeppesen - C-map, Seapilot, Nautics Sailmate, Karttaselain ja Loisto Mobiili.

Testiohjelmassa käytettiin kahdentyyppisiä merikarttoja: rasteri- ja vektorikarttoja. Luotettavuus eli karttatarkkuus riippuu täysin sähköisen merikartan pohjana käytetystä alustasta. Useissa tapauksissa pohjalla on tasoltaan vaihtelevia paperimerikarttoja. Yleisimmät virheet koskevat puutteellisia tai virheellisiä syvyystietoja, rantalinjojen asemaa tai merimerkkien, majakoiden, karien ym. paikkoja. Rasterikartta on paperikartan digitaalinen kopio ja juuri yhdenmukaisuus on sen suuri etu. Sen toinen hyvä puoli on, ettei käyttäjä vahingossakaan asetuksia muuttamalla hävitä turvallisessa navigoinnissa tarvitsemaansa tietoa. Haittapuolena on suttuinen erottuvuus lähelle zoomatessa.

Vektoroitu kartta voi olla vektoroitu kopio joko kaupallisen toimijan tekemästä paperikartasta tai perustua liikenneviraston digitaalisesti nk. ENC-muodossa (S57-formaatti) tuottamaan tietoon. Sen keskeisiä etuja ovat selkeä kuva lähemmäs zoomatessa sekä mahdollisuus valita kulloinkin näytettävä tieto. Jälkimmäinen ominaisuus voi tosin olla turvallisuusriski, sillä saatat poistaa tärkeää tietoa. Haittana on myös, että käytettävät symbolit poikkeavat usein paperiversiosta. Sovelluksilla ja plottereilla ei ole ammattilaisjärjestelmiä (ECDIS) vastaavaa yhtenäistä standardia.

Merikarttojen ja niiden tietojen esitystavoissa esiintyy toimittajakohtaisia eroja käytettyyn karttadataan ja navigointiohjelmistoihin liittyen.

Lähemmäs zoomatessa on tärkeää huomioida, että zoomauskohteilla on tyypillisesti ”Scale Min” ja ”Scale Max” -tilat. Ne määrittävät, millä tarkennustasolla (skaala) tiedot näytetään.

Käyttäjänä sinun onkin perehdyttävä käytettävään symboliikkaan, zoomaustoiminnon käyttöön  sekä siihen, kuinka hyvin kortti vastaa todellisuutta. Vertaa sitä rinnakkain paperikortin kanssa suunniteltuun reittiin tai ajateltuun navigointialueeseen ja jätä riittävästi marginaalia.

Merikartan luettavuus tabletilla on monessa tapauksessa parempi näyttöjen korkean resoluution ansiosta. Hinnaltaan tablettien merikartat ovat yleensä edullisempia kuin plottereiden vastaavat.

Ympäristötekijät

Tablettitietokoneiden suuri heikkous (muutamaa harvaa ja kallista poikkeusta lukuun ottamatta) on niiden kehno tai olematon suojaus vettä ja kolhuja vastaan. Vesillä tabletin tulisi olla veden- ja iskunkestävässä kotelossa. Lisäksi tablettien kosketusnäytöt toimivat usein heikosti kosteissa olosuhteissa, sekä suojakuoressa että ilman sitä. Riippumatta suorituskyvystä ja mieltymyksistäsi tabletilla navigoinnin suhteen, on se ainoastaan veneen tavanomaisia navigointivarusteita täydentävä lisä.

Sijainti, kurssi ja vauhti

Tablettien sisäänrakennetut GPS-paikantimet ilmaisevat useimmiten hyvin sijainnin sekä tarvittavan kurssin (COG) ja vauhdin (SOG). Tämä tosin vaatii hyvää yhteyttä GPS-satelliitteihin, sisällä ohjaushytissä tai kajuutassa tarkkuus heikkenee. Osa sovelluksista vastaanottaa ja hyödyntää informaatiota Bluetoothin tai wifin välityksellä ulkoisista sensoreista, kuten GPS:stä, AIS:stä, kompassista, kaikuluotaimesta, tuulimittarista ja autopilotista.

Käytettävyys

Yleisesti ottaen tablettien navigointisovellusten käytettävyys on plottereita heikompaa. Kehitys etenee kuitenkin nopeasti ja markkinoille tuodaan jatkuvasti uusia paremmin toiminnoin varustettuja versioita. Koska sovellusta käytetään suoraan tabletin kosketusnäytöllä, on käyttö useimmiten intuitiivista ja helppoa ja luettavuus hyvä. Välillä vaaditaan tosin useita napinpainalluksia esimerkiksi takaisin alkuperäiseen sijaintiin pääsemiseksi.

Grafiikka ja luettavuus

Tablettien luettavuus on korkean resoluution ansiosta hyvä, mutta joissakin sovelluksissa käytettyjen symbolien ja tekstin lukeminen edellyttää läheltä katsomista. Osassa sovelluksista on erilliset invertoivat kuva-asetukset päivä- ja yöaikaista käyttöä varten sekä pidemmältä lukemista helpottavat informaatioikkunat. Voimakkaassa auringonpaisteessa luettavuus heikkenee oleellisesti.

Ulkoiset navigointitiedot

Osa tableteista ja sovelluksista tarjoaa palveluita, jotka mahdollistavat omaan nimeen tai sijaintiin liitettyjen AIS-, sää- ja  satamatietojen tilaamisen ja hakupalveluiden käytön. Netin kautta AIS:ssä esiintyy usein viivettä, jolta välttyy jos veneessä on AIS-vastaanotin.

 

Pyydä tarjous Alandian venevakuutuksesta