Eläke elämäntilanteen mukaan | Alandia Vakuutus
Lakisääteinen eläkevakuutus

Työeläke

Pensions-Alandia turvaa työntekijän taloudellisesti kun elämä muuttuu ja ansiot alenevat tai loppuvat

Eläke elämäntilanteen mukaan

Eläkkeelle jääminen on monelle iso päätös ja siihen vaikuttavat useat seikat.

Suomalaisesta työeläkkeestä saa turvaa paitsi eläkeiän lähestyessä myös esimerkiksi työkyvyttömyyden kohdatessa tai halutessasi siirtyä työskentelemään osa-aikaisesti ennen varsinaista vanhuuseläkeikää.

Eläkettä on aina haettava, sen maksaminen ei ala automaattisesti.