Eläkeuudistus 2017 | Alandia Vakuutus
Lakisääteinen eläkevakuutus

Työeläke

Pensions-Alandia turvaa työntekijän taloudellisesti kun elämä muuttuu ja ansiot alenevat tai loppuvat

Eläkeuudistus 2017

Työeläkejärjestelmä uudistuu. Ensimmäiset muutokset tulevat voimaan vuonna 2017.

Keneen eläkeuudistus vaikuttaa?

Vanhuuseläkeikää nostetaan vuoden 2017 jälkeen kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneitä. Eläkeikäraja kytketään elinajan keskimääräiseen kehitykseen vuodesta 2030 alkaen.

Mitä eläkeuudistus merkitsee?

Eläkettä karttuu 17 vuoden iästä lähtien kaikenikäisille 1,5 % palkasta vuodessa. Työeläkemaksua ei enää vähennetä eläkkeen perusteena olevasta palkasta.

Lue Lisää: http://www.elakeuudistus.fi/