Lakisääteinen tapaturmavakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus lomautuksen aikana | Alandia Vakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus lomautuksen aikana

Lomautus

Lomauttamisella tarkoitetaan sitä, että työnantaja saa merityö- ja työsopimuslaissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä keskeyttää työnteon ja palkanmaksun, ja työntekijä työn tekemisen, vaikka työsuhde pysyy muutoin voimassa.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus lomautuksen aikana

Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa tapaturmat, jotka tapahtuvat työtä tehdessä tai tapaturmat, joiden voidaan katsoa johtuvan työntekoon liittyvistä olosuhteista. Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei korvaa tapaturmia, jotka tapahtuvat lomautuksen aikana, koska työnteko on keskeytetty lomautuksen ajaksi.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus astuu uudestaan automaattisesti voimaan lomautuksen päätyttyä ja työntekijän palattua työhön.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja vapaa-ajan lisävakuutus merenkulkijoille lomautuksen aikana

Lomautustilanteessa vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja vapaa-ajan lisävakuutus merenkulkijoille ovat voimassa enintään 30 päivää laskettuna siitä päivästä, jolloin vakuutetun työnteko vakuutuksenottajan lukuun ja vakuutuksenottajan palkanmaksuvelvollisuus ovat olleet yhdenjaksoisesti keskeytyneenä. Lomautuksen yhteydessä tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vakuutuksen voimassaolo lasketaan työntekijän viimeisestä palkallisesta työpäivästä lähtien.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja vapaa-ajan lisävakuutus merenkulkijoille eivät korvaa tapaturmaa lomautuksen aikana, jos sen sattuessa vakuutetun työnteko vakuutuksenottajan lukuun ja vakuutuksenottajan palkanmaksuvelvollisuus ovat olleet yhdenjaksoisesti keskeytyneenä yli 30 päivän ajan.

Lomautuksen päätyttyä vakuutus on voimassa 30 päivää työntekijän viimeisestä palkallisesta työpäivästä lähtien, mikäli työnteko keskeytyy uudestaan.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutusten voimassaolo lakkaa työsuhteen päättyessä lomautuksen aikana. Näin ollen vapaa-ajan tapaturmavakuutus tai vapaa-ajan lisävakuutus merenkulkijoille eivät korvaa tapaturmia, jotka sattuvat työsuhteen päättymisen jälkeen.

Tiedustelut

Olemme täällä teitä varten. Lähetä tiedustelusi osoitteeseen tapaturmat@alandia.com