Alandia Vakuutus keskittyy merivakuutuksiin ja muuttaa organisaatiotaan | Alandia Vakuutus

Alandia Vakuutus keskittyy merivakuutuksiin ja muuttaa organisaatiotaan

Vahvistaakseen asemaansa merenkulun johtavana vakuuttajana Alandia Vakuutus järjestää toimintaansa uudelleen ja keskittyy jatkossa alkuperäiseen liiketoiminta-alueeseensa, merivakuutuksiin, laivoihin ja veneisiin. Nämä vakuutukset kattavat jo nyt 96 % Vakuutusosakeyhtiö Alandian vakuutusmaksutulosta. Yhtiön visiona on vahvistaa asemaansa yhtenä Euroopan johtavista merivakuuttamiseen erikoistuneista vakuutusyhtiöistä.

Alandia Vakuutus suunnittelee myyvänsä henkilöasiakkaiden tapaturma- ja matkavakuutus kantansa LähiTapiola Etelärannikolle. Alandia Vakuutuksella on näissä vakuutuslajeissa laaja asiakaspohja Ahvenanmaalla, mutta ei mielestään kykene tarjoamaan yhtä kattavaa vakuutuspalvelujen valikoimaa kuin LähiTapiola. Alandia Vakuutus pitää tärkeänä sitä, että LähiTapiola Etelärannikon työkieli on ruotsi ja että asiakkailla on käytettävissään LähiTapiolan kattavat digitaaliset palvelut.

Yhtymässä toteutettavat muutokset tarkoittavat lisäksi sitä, että Alandia Vakuutuksen tytäryhtiö eläkevakuutusyhtiö Pensions-Alandia suunnittelee fuusiota Veritas Eläkevakuutusyhtiön kanssa viimeksi mainitulla brändillä. Aiesopimus on allekirjoitettu ja yhtiöiden hallitusten ja yhtiökokousten odotetaan hyväksyvän fuusion. Fuusio aiotaan toteuttaa 31.12.2018. Yhtiöillä on takana 50 vuoden läheinen yhteistyö. Fuusio parantaa kustannustehokkuutta, mikä mahdollistaa puolestaan asiakaspalvelun kehittämisen entisestään.

Alandia Vakuutuksen kiinteistökanta siirretään uudelle kiinteistöyhtiölle. Alandia omistaa edelleen perustettavan kiinteistöyhtiön. Vuoden vaihteen jälkeen Veritas Eläkevakuutusyhtiöstä tulee Pensions-Alandian kanssa toteutetun fuusion perustettavan kiinteistöyhtiön osaomistaja. Kiinteistöjen hallinnoinnista vastaa uusi kiinteistönhallintoyhtiö, jonka palvelukseen nykyiset kiinteistönhoitajat ja isännöitsijät siirtyvät entisinä työntekijöinä. Jatkossa tämä yhtiö voi ottaa myös muita kiinteistöihin liittyviä toimeksiantoja.

Henkivakuutusyhtiö Liv-Alandia lopettaa uusien henkivakuutustuotteiden myynnin. Nykyisten asiakkaiden voimassa olevat henki- ja sairauskuluvakuutukset säilyvät ennallaan ja asiakkaat voivat edelleen kääntyä Alandia Vakuutuksen ja sen yhteistyökumppanin Aktia Henkivakuutuksen puoleen näihin liittyvissä asioissa.

Suunnitellut uudelleenjärjestelyt koskevat 54 henkilöä yhtymän yhteensä 130 työntekijästä. Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan kevään aikana. Työpaikkoja arvioidaan vähenevän arviolta 10–15 ja ne jakautuvat tukitoimien, eli talous-, IT-, investointi-, asiakaspalvelu- ja henkivakuutus-toimintojen kesken.

– Olemme varmoja siitä, että nämä muutokset vahvistavat Alandia Vakuutuksen mahdollisuuksia tarjota jatkossakin sekä nykyisille että uusille asiakkailleen mahdollisimman hyvää palvelua. Asiakkaat odottavat nykyään sekä digitaalisia ratkaisuja että henkilökohtaista palvelua, kaltaistemme suhteellisen pienten toimijoiden on keskityttävä siihen, missä olemme parhaita. Alandialla on mielestämme merivakuutuksissa hyvät mahdollisuudet vahvaan kasvuun. Itse aion lähiaikoina keskittyä löytämään mahdollisimman hyviä ratkaisuja työntekijöille, joita nämä muutokset koskettavat, Alandia Vakuutuksen tj. Tony Karlström sanoo.

Fuusio- ja kannansiirtosuunnitelmat edellyttävät vielä yhtiöiden hallitusten ja yhtiökokousten sekä asianomaisten viranomaisten hyväksyntää.

Lisätietoja antaa:
Tony Karlström
tj., Alandia Vakuutus
S-posti tony.karlstrom@alandia.com
Puhelin: 040 509 4874

Lehdistötiedotteen löydät myös pdf:nä täältä