Matkavakuutus | Alandia Vakuutus
Matkavakuutus

Osta matkavakuutus kätevästi netistä ja olet hetkessä vakuutettu!

Huom! voit ostaa matkavakuutuksemme 21.12.2018 saakka.

Matkavakuutus

Alandia matkavakuutus siirtyy 1.1.2019 LähiTapiola Etelärannikolle, tästä johtuen pidämme tauon uusien vakuutusten myymisessä, voit ostaa matkavakuutuksemme 21.12.2018 saakka.

Matkavakuutus antaa turvaa sinulle jos matkalla sattuu jotain odottamatonta. Vakuutuksesta korvataan matkasairauksien ja -tapaturmien aiheuttamat hoitokulut sekä välttämätön kotiinkuljetus.

Alandia matkavakuutus:

 • ei omavastuuta
 • ei yläikärajaa
 • voimassa kaikkialla maailmassa
 • alle 12-vuotiaat lapset kuuluvat vanhempien matkavakuutukseen matkustaessaan heidän kanssaan.

Vakuutuksesta maksetaan myös korvausta matkan peruuntumisesta aiheutuneista kuluista jos joudut perumaan matkasi oman sairautesi tai lähiomaisen hengenvaarallisen sairauden tai kuolemantapauksen johdosta. Jos aioit matkustaa ystävien tai jonkun muun kanssa, joka ei kuulu samaan talouteen, kannattaa sinun ottaa erillinen peruuntumisvakuutus meiltä. Voit valita joko määräaikaisen tai vuosimatkavakuutuksen.

Matkavakuutus kattaa vain matkustajaa koskevat vahingot. Jos tarvitset suojaa matkatavaroillesi varkauden, vahingon tai myöhästymisen varalta sekä kolmannelle henkilölle aiheutuneen vahingon varalta, on sinun otettava matkatavara- ja vastuuvakuutus.

Huom! Vakuutuksen saamisen ehtona on voimassa oleva Kelakortti

 

Vakuutukseen sisältyy

Hoitokulut

Hoitokuluihin sisältyy lääkärin antama tai määräämä hoito tai tutkimus sekä lääkärin määräämät lääkkeet ilman euromääräistä ylärajaa.  Kohtuulliset matkakulut korvataan.  Vakuutuksesta korvataan raskauden aiheuttamia hoitokuluja viikolle 28 asti.  Jo ennestään olleen sairauden äkillisestä pahenemisesta korvataan enintään yhden viikon aikana annettu ensiapuluonteinen hoito, näissä tapauksissa ei korvata kotiinkuljetusta. Tapaturman johdosta aiheutuneet hammaslääkärikulut korvataan täysimääräisenä. Puremisesta hampaalle tai hammassäryn hoidosta aiheutuneet hoitokulut matkakohteessa korvataan 120 euroon asti.

Kotiinkuljetus

Kotiinkuljetus korvataan matkan aikana sattuneen tapaturman tai puhjenneen sairauden johdosta, jos potilas lääkärintodistuksen mukaan ei kykene matkustamaan kotiin alkuperäisen suunnitelman mukaan. Sairaskuljetus korvataan jos kyseessä on potilaan terveyden tilan ja olosuhteet yleensä huomioon ottaen aiheellinen sekä lääkärin määräämä ja Alandia vakuutusyhtiön hyväksymä sairaskuljetus. Jo ennestään olleen sairauden äkillisestä pahenemisesta korvataan enintään yhden viikon aikana annettu ensiapuluonteinen hoito, näissä tapauksissa ei korvata kotiinkuljetusta. Kuolemantapauksen johdosta aiheutuneet kotiinkuljetuskustannukset korvataan aina.

Matkan peruuntuminen

Vakuutuksesta korvataan matkakulut, jos joudut perumaan matkasi äkillisen sairastumisen tai tapaturman takia. Lähiomaisen hengenvaarallinen sairaus tai kuolema on hyväksyttävä syy matkan perumiseen. Lääkärintodistus vaaditaan aina. Vakuutuksesta korvataan myös matkan peruuntumisesta aiheutuneet matkakulut, jos syynä on vakuutetulle aiheutunut huomattava omaisuusvahinko kotimaassa.  Korvaus matkakuluista on korkeintaan 1000 euroa vakuutettua kohti.  Saadaksesi korvauksen sinun on otettava ja maksettava matkavakuutus vähintään kolme vuorokautta ennen matkalle lähtöä.

Keskeytyminen

Vakuutuksesta korvataan matkan keskeytymisestä aiheutuneet kulut jos sairauden tai tapaturman tila lääketieteellisen perustein vaatii sinun palaamista kotimaahan. Sinulle maksetaan myös korvausta jos lähiomainen kuolee tai on kuolemaisillaan ja sinun on tämän takia palattava kotiin.  Jos kyseessä on valmismatka, matkavakuutus korvaa menetetyt matkapäivät.  Korvaus lasketaan matkan hinnan perusteella suhteessa matkapäivien ja menetettyjen matkapäivien lukumäärään. Jos olet menettänyt yli puolet matkapäivistä, sinun katsotaan menettäneen kaikki matkapäivät. Valmismatkan täytyy sisältää ainakin kaksi osaa, jotka ovat ostettu yhtä aikaa samalta matkanjärjestäjältä, esimerkiksi matka ja majoitus. Menetetyistä matkapäivistä maksettava korvaus on enintään 5 000 euroa.

Myöhästyminen

Myöhästyminen korvataan jos et ehdi ajoissa lento-, laiva-, juna- tai bussimatkan alkamispaikkaan tai kotimaahan paluumatkan alkamispaikkaan sen johdosta että, yleinen kulkuneuvo viivästyy sään, luonnonmullistuksen, teknisen vian, rikollisen teon tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi tai jos käyttämäsi kulkuneuvo joutuu liikenneonnettomuuteen tai siihen tulee tekninen vika. Vakuutus ei korvaa myöhästymistä, jos vakuutettu ei ole varannut riittävästi aikaa matkaa varten.
Tarpeelliset ja kohtuulliset kulut, joita vaaditaan suunnitellulle matkalle mukaan pääsemiseksi, korvataan (enintään 1700 euroon asti), kuitenkin korkeintaan alkuperäisen matkan hinta.

Odottaminen

Korvausta maksetaan jos joudut odottamaan enemmän kuin kuusi tuntia ulkomaanmatkan tai paluumatkan alkamispaikalla.Korvausta maksetaan ensimmäisen kuuden tunnin odottamisajan jälkeen korkeintaan 35 euroa jokaiselta alkaneelta kuuden tunnin ajanjaksolta. Ensimmäiseltä kuuden tunnin ajanjaksolta ei makseta korvausta lainkaan, korvaus on enintään 340 euroa. Viivästymisestä vaaditaan todistus, josta käy ilmi syy viivästymiseen.

Lisävakuutus - fyysinen työ tai kilpaurheilu matkan aikana

Jos sinulla on aikomus tehdä fyysistä työtä ulkomailla tai osallistua urheilukilpailuihin tarvitset lisävakuutuksen matkavakuutukseesi.

 

 

Tärkeää tietoa

Kuluja, joita ei korvata
Vakuutuksesta ei saa korvausta:
 • menetetyistä matkapäivistä kun lääkärintodistus puuttuu
 • menetetyistä matkapäivistä muun kuin valmismatkan yhteydessä
 • korvausta menetystä työajasta/lomapäivistä myöhästymisen yhteydessä
 • matkan peruuntumisesta ennen matkaa suunnitellun leikkauksen vuoksi
 • matkan peruuntumisesta vakuutetun pelkotilan vuoksi
 • lakosta aiheutuneista kuluista
Valitse korvausmäärä

Voit valita korvausmäärän tapaturman aiheuttamaan haitta- ja kuolinkorvaukseen. Jos olet 18–64-vuotias, voit sisällyttää päivärahan matkavakuutukseesi, korvausta maksetaan tuolloin tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttömyyden johdosta vakuutuskirjassa sovittu summa.

 • Tarkempaa tietoa löytyy vakuutusehdoistamme 
  Vakuutusehdoistamme saat tarkempaa tietoa vakuutuksesta.  Jos sinulla on jotakin kysyttävää, olet tietysti tervetullut ottamaan yhteyttä meihin.​

Esitteet ja ehdot