Vahingon sattuessa | Alandia Vakuutus
Matkavakuutus

Osta matkavakuutus kätevästi netistä ja olet hetkessä vakuutettu!

Huom! voit ostaa matkavakuutuksemme 21.12.2018 saakka.

Vahingon sattuessa

Ilmoita vahingosta

Matkustajan korvaushakemus

Matkatavara vahinkoilmoitus

Hakemukset liitteineen voit lähettää osoitteeseen

Alandia Vakuutus
Matkavakuutus
PB 121
AX-22101 MARIEHAMN

Ulkomailta lähetettäessä AX-22101 MARIEHAMN, ÅLAND, FINLAND

Miten toimia

Sairaus ja tapaturma
Säästä lääkäriltä saamasi todistukset ja kuitit. Maksa paikan päällä jos se on mahdollista. Säästä reseptit ja lääkkeiden ostokuitit sekä kuitit edestakaisista matkakuluista lääkäriin. Jos sairastut ja joudut lepäämään hotellissa, hanki lääkärintodistus matkakohteessa hoitomääräyksestä ja hoitopäivien määrästä. Sama koskee myös, jos kyseessä on alle 16-vuotias lapsi, joka tarvitsee hoitajan. Jos on kyse suuremmasta summasta voit pyytää joko laskua, jonka vakuutusyhtiö maksaa suoraan tai ottaa yhteyttä SOS-Internationaaliin. Sairaankuljetus kotimaahan korvataan ainoastaan jos siitä on etukäteen sovittu vakuutusyhtiön kanssa. Ylimääräisiä, välttämättömiä kotiinkuljetuskustannuksia korvataan lääketieteellisen arvion pohjalta.
Matkalta paluun jälkeen korvataan ainoastaan julkisella sektorilla annettu hoito.
Korvausanomus on tehtävä vuoden sisällä.
Sairauden aiheuttamia hoitokuluja korvataan korkeitaan 120 vuorokautta ja tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja korkeintaan 3 vuotta.
Matkan peruuntuminen
Peru matkasi matkanjärjestäjän/lentoyhtiön kautta heti kun tiedät, että et voi lähteä matkalle. Pyydä vahvistus matkanperuuntumisesta sekä mahdollisesta takaisinmaksusta. Hanki lääkärintodistus, josta käy ilmi että et voi lähteä matkalle. Todistuksen on oltava voimassa viimeistään silloin kun matka olisi alkanut. Lähiomaisen sairastuessa tai kuollessa, hanki lääkärintodistus tai kuolintodistus sekä todistus sukulaisuudesta. Jos sinulle on sattunut huomattava omaisuusvahinko, dokumentoi vahingon laajuus. Hanki todistus viranomaisilta tai vahinkovakuutusyhtiöltä.
Matkalta/Jatkokuljetuksesta myöhästyminen
Hanki todistus myöhästymisen pituudesta ja syystä. Ota yhteyttä matkanjärjestäjään uudelleen varausta varten.
Matkan Keskeytyminen
Jos lähiomaisesi on kuolemaisillaan tai kuollut kotimaassa ja haluat keskeyttää matkasi, voit itse tehdä uudelleen varauksen paluumatkalle tai ostaa uuden lipun kohtuulliseen hintaan ja hakea korvausta jälkeenpäin. Kun kyseessä on valmismatka, maksetaan korvausta menetetyistä matkapäivistä sille henkilölle, jonka lähiomaisesta on kysymys sekä kanssamatkustajalle jos kaksi henkilöä on yhteisellä matkalla ja molemmat palaavat kotimaahan. Jos palaat itse kotimaahan oman sairauden tai tapaturman johdosta, maksetaan korvausta vain jos kotiinpaluu aiottua aikaisemmin on lääketieteellisesti välttämätöntä. Jos joudut sairaalahoitoon, katsotaan matkasi keskeytyneen, joten menetetyistä matkapäivistä (valmismatkalla) maksetaan korvausta sekä hoidon saaneelle, että hänen kanssamatkustajalleen. Kanssamatkustajalle maksetaan korvausta vain jos hänellä itsellään on Alandia matkavakuutus. Matka takaisin matkakohteeseen korvataan ainoastaan jos kyseessä on työ- tai opiskelupaikkaan palaaminen.
Odottaminen
Korvausta maksetaan jos joudut odottamaan enemmän kuin kuusi tuntia ulkomaanmatkan tai paluumatkan alkamispaikalla.Korvausta maksetaan ensimmäisen kuuden tunnin odottamisajan jälkeen korkeintaan 35 euroa jokaiselta alkaneelta kuuden tunnin ajanjaksolta. Ensimmäiseltä kuuden tunnin ajanjaksolta ei makseta korvausta lainkaan, korvaus on enintään 340 euroa. Viivästymisestä vaaditaan todistus, josta käy ilmi syy viivästymiseen.
Haitta, kuolemantapaus, päivärahaa
Vakuutuskirjassa ilmoitetaan kuinka suuri haitta-, kuolin- ja päivärahakorvaus vakuutukseen sisältyy. Korvauksena maksetaan tapaturman aiheuttama haitta-, kuolinkorvaus tai päivärahaa työkyvyttömyysajalle. Haittakorvausta maksetaan haittaluokan mukaan. Kuolinkorvaus maksetaan omaisille tai vakuutuskirjassa mainitulle henkilölle. Päivärahaa maksetaan vakuutetulle työkyvyttömyyden ajalta. Korvaus on verollista tuloa ja sitä maksetaan 7 päivältä viikossa. Korkeintaan 365 päivää tapaturman sattumispäivästä.