Alandia Båtförsäkring | Alandia Vakuutus

Begär offert på båtförsäkring här

Begär offert på vattenskoterförsäkring här

Saknas din båt i listan? Skriv då in eller beskriv din båtmodell i textfältet så kan vi hjälpa dig ändå.

Alandia Båtförsäkring

Vi vill att det ska vara enkelt att vara båtägare. Därför täcker vår båtförsäkring de flesta skador som kan drabba din båt. Den gäller till land och till sjöss, under färd men också vid förvaring. Om det är du själv eller någon annan som kör spelar ingen roll. Båtförsäkringen omfattar också båttillbehör -  allt från inredning och sjökläder till plotter, fast sportfiskeutrustning och jolle.

På den här sidan kan du läsa om fördelarna med vår båtförsäkring och se exempel på vad du kan ersättas för. För fullständig information om försäkringen, dess begränsningar och aktsamhetskrav, se Våra villkor.

Styrkan i personlig kontakt

Vi tror på styrkan i personlig kontakt och vet hur viktigt det är att få prata med rätt person, oavsett vad det gäller. Därför är du välkommen att  ringa oss på telefonnummer 020 52 52 52, för att prata med en kunnig båtförsäkringsrådgivare. Om något händer kan du anmäla det direkt på vår webbplats. Läs mer på sidan Anmäl skada.

Del- eller helförsäkring - jämför våra båtförsäkringar

Vår delförsäkring är utformad för dig som har erfarenhet av sjön och din båt, och som känner vattnen du rör dig i. I delförsäkringen ingår ansvars- och rättsskydd samt skydd för brand, skadegörelse och stöld, men inte för sjöskador.

Vår helförsäkring ger ett omfattande skydd som också inkluderar sjöskador, till exempel grundstötning. Med helförsäkringen kan du teckna tillägg som ger dig en komplett båtförsäkring anpassad efter dina behov.

Se vad som ingår och jämför vår del- och helförsäkring i tabellen nedan.

Det här ingår

Helförsäkring

Delförsäkring

Grundstötning

 

Kollision

 

Andra sjöskador

 

Skador vid uppläggning och transport

Brand

Stöld och skadegörelse

Rättsskydd

Ansvar

 

Vi garanterar skydd mot dolda fel

Som enda båtförsäkringsbolag inkluderar vi en garanti mot dolda fel i vår båtförsäkring. Tack vare den ersätts du om du råkat köpa en begagnad båt med dolda fel, som inte upptäckts vid besiktning. Med garantin vill vi göra båtaffären tryggare för såväl köpare som säljare. Läs mer om vår garanti mot dolda fel.

Vad du får om något händer

Om något händer som orsakar skada på din båt eller båtutrustning, om något blir stulet, träffas av blixten eller skadas av brand, så hjälper vi dig. Du får ersättning för att reparera sådant som gått sönder men också för andra utgifter som kan uppstå i samband med olycka.

Självrisk

Självrisk är den del av skadan som du betalar själv. Ju högre självrisken är desto lägre blir försäkringspremien. Du kan själv påverka storleken på självrisken genom att vidta säkerhetsåtgärder. Om båt eller motor blir stulen på land behöver du till exempel inte betala någon självrisk alls, om de förvarades inlåsta i garaget.

Det här är försäkrat

Förutom den försäkrade båten omfattar vår båtförsäkring skada på eller förlust av motor, navigationsutrustning, verktyg, sjökläder, båtreservdelar, jolle och andra båttillbehör.

Tillägg till helförsäkringen

Om du har vår helförsäkring så kan du även teckna tillägg, för att utöka försäkringen och anpassa den efter dina behov.

 • Båtplus ger ersättning om båttillbehör, till exempel motor eller plotter, faller i vattnet.
 • Stillestånd ger ersättning om en skada inträffar under sommaren och reparationer drar ut på tiden så att du inte kan använda båten.
 • Alandias Båtförsäkring för sportfiskare täcker lös sportfiskeutrustning vid brand, stöld och skadegörelse. Läs mer om Alandia Båtförsäkring för sportfiskare.
 • Maskinskada ersätter skador som uppstått på grund av inre orsaker, på bland annat huvudmotor, bogpropeller och ankarspel om de är upp till 15 år gamla.
 • Utvidgat giltighetsområde kan tecknas för Nordsjön, Medelhavet, Kanarieöarna, Karibien och farvatten i europeiska länder.

Vi har också tillägg för förvärvsanvändning, uthyrning, charter och för höjt ansvarsbelopp för sakskada. För mer information om tilläggen, se se våra Båtförsäkringsvillkor.

Här gäller båtförsäkringen

Utan tillägg för utökat giltighetsområde gäller Alandia Båtförsäkring

 • på Östersjön och i dess vikar
 • på sjöar och vattendrag i Sverige, Finland, Norge och Danmark (undantag: Färöarna och Grönland)
 • på Kattegatt och Skagerack, öster om linjen Lindesnes - Helgoland - Wilhelmshaven
 • i Saima kanal och Kielkanalen
 • längs norska kusten inom norskt territorialvatten
 • vid förvaring på land i Sverige, Finland, Norge och Danmark samt vid transport inom och mellan dessa länder.
Grundstötning, kollision och andra sjöskador

Om du har vår helförsäkring får du ersättning för skador som uppstår om du går på grund, båten kantrar eller något går sönder på mast eller rigg. Vi ersätter dig också om vatten tränger in genom skrov eller genomföringar. Det gäller både under resa och vid förvaring, också då båten vinterförvaras i sjön.

Skador vid uppläggning och transport

Du får ersättning för skador som uppstår i samband med att du sjösätter din båt eller tar upp den på land, transporterar eller förvarar den på land och då du riggar den.

Brand och blixtnedslag

Du får ersättning för skador som uppstår på grund av brand, blixtnedslag eller explosion.

Stöld och skadegörelse

Om din båt eller båtutrustning blir stulen får du ersättning för det. Du får också ersättning för skador som uppstått vid stöldförsök och skadegörelse.

Du kan teckna tillägg för lös sportfiskeutrustning. Läs mer om Alandia Båtförsäkring för sportfiskare.

Rättsskydd och ansvar

Vi ersätter kostnader som uppstår om du orsakar skada på person eller annans ägodel, i samband med att du använder den försäkrade båten och om du är skyldig att ersätta skadan. Om du hamnar i rättstvist kan vi täcka kostnader för juridisk hjälp.

Senaste artiklarna i kategorin Båtförsäkring

Undvik fallgroparna när du köper begagnad båt

Det är alltid lockande att köpa en begagnad båt. Utbudet är stort och priset ofta lockande. Många affärer blir också bra affärer. Men inte alla. Säljs båten av den som verkligen äger den? Är det...

Läs hela artikeln »
Bild från båtmässan Öppet Varv med vatten och två segelbåtar i förgrunden. I bakgrunden syns bryggor och Alandias blå beachflaggor.

Fulla bryggor och båtar på Öppet Varv

I helgen har vi besökt Öppet Varv i svenska Ellös, där såväl bryggor som båtar var fulla av entusiastiska besökare.

Läs hela artikeln »