Fiskeförsäkring
Båtförsäkring för sportfiskare

Försäkra din fiskeutrustning mot fula fiskar

Skydda både båt och värdefull fiskeutrusning ombord.

Båtförsäkring för sportfiskare

Du som är sportfiskare behöver en båtförsäkring som skyddar både din båt och alla fiskegrejer.

Med Alandias försäkring för sportfiskare skyddar du din lösa sportfiskeutrustning oavsett om det är brand, stöld eller skadegörelse.

För bara 25 € per år kan du försäkra fiskeutrustningen du har ombord, högsta ersättningsbelopp är 3000 €.

I korthet:

  • Låg självrisk på lös sportfiskeutrustning, endast 150 €
  • Fast monterad fiskeutrustning ingår i båtförsäkringen.
  • Trailern ingår i båtförsäkringen.

Kom ihåg att fotografera din utrustning, det är viktig dokumentation.

 

Försäkringsvillkoren

Reservera tid för att läsa igenom försäkringsvillkoren. Vi vet, alla säger det. Men vi menar det verkligen. När du läser villkoren får du en uppfattning om vad som skiljer oss från andra och vad som ska ingå i en heltäckande båtförsäkring.

Tillägget för sportfiskare

Utöver ordinarie båtförsäkringsvillkor gäller försäkringen med följande tilläggsvillkor:

Tillägget täcker lös sportfiskeutrustning vid brand, stöld och skadegörelse. Utrustningen skall vid längre förvaring låsas in i båten. Vid tillfällig förvaring ska utrustningen vara inlåst eller fastlåst.

Ersättning är högst 3000 €.

Självrisken är 150 €.