Lär känna oss | Alandia Vakuutus
Lär känna Alandia Försäkring

"Tryggt med ett försäkringsbolag som värderar min båt lika högt som jag själv gör."

Lär känna oss

Alandias båtförsäkring har sitt ursprung på Åland där sjöfarten under århundranden har varit en livsviktig förutsättning för samhällets utveckling. I december 1937 samlades 24 åländska redare i Mariehamn och lade grunden för det försäkringsbolag som vi i dag kallar Alandia.

Vi är en garant för trygg sjöfart, både här uppe i Norden och på världshaven. Därför litar Östersjöns ledande rederier på oss.

Åren har gått men vi har behållit vår fokus på sjöfart. Visserligen med en utvidgning – på 1950-talet tog Alandias styrelse beslutet att också välkomna fritidsbåtar. I dag försäkrar Alandia ca 21 000 fritidsbåtar och 3 200 yrkesfartyg.

Vi som arbetar på Alandias båtförsäkring har ett stort intresse för båtar och sjöliv. Vi använder vår egen kunskap om båtar och erfarenhet av livet på sjön i allt arbete, från hur vi utformar försäkringsvillkoren till hur vi jobbar med skadehanteringen. Med andra ord – vi vet vad som krävs.

Som sjöförsäkrare har vi värnat om vår självständighet. Därför kan vi utan undantag jobba för våra kunders bästa.

Det är vad vi menar med att stå på båtägarens sida.

Sagt från våra kunder

"Tryggt med ett försäkringsbolag som värderar min båt lika högt som jag själv gör."

"Alandia avhjälpte mitt problem direkt över telefon, dagen räddad!"

"Tack för en enastående och snabb reparation av min båt."