Båtförsäkringsvillkor | Alandia Vakuutus

Begär offert på båtförsäkring här

Begär offert på vattenskoterförsäkring här

Saknas din båt i listan? Skriv då in eller beskriv din båtmodell i textfältet så kan vi hjälpa dig ändå.

Båtförsäkringsvillkor

All information som du behöver för att förstå vad vår försäkring omfattar, och under vilka omständigheter, finns i våra villkor. Villkoren gäller försäkring för motor- och segelbåt samt vattenskoter.

Läs villkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev så att du vet vad du kan få för ersättning om något händer. I villkoren finns också viktig information – aktsamhetskrav – som handlar om hur du ska ta hand om din båt eller vattenskoter för att ha rätt till ersättning vid skada eller förlust.

Vilka villkor som gäller beror på när du tecknade din försäkring eller när den senast förnyades. I ditt försäkringsbrev står det vilket villkor som är kopplat till din försäkringsperiod. Om en skada inträffar regleras den enligt de villkor som gällde vid skadetillfället.

Om du vill ha mer information om våra villkor eller hjälp att förstå vad de innebär för just dig, hör av dig till oss!

Båtförsäkringsvillkor 2018

Produktfakta 2018

Båtförsäkringsvillkor 2017

Rättsskyddsvillkor