Båtförsäkringsvillkor | Alandia Vakuutus

Båtförsäkringsvillkor

All information som du behöver för att förstå vad vår försäkring omfattar, och under vilka omständigheter, finns i våra villkor. Villkoren gäller försäkring för motor- och segelbåt samt vattenskoter.

Läs villkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev så att du vet vad du kan få för ersättning om något händer. I villkoren finns också viktig information – aktsamhetskrav – som handlar om hur du ska ta hand om din båt eller vattenskoter för att ha rätt till ersättning vid skada eller förlust.

Vilka villkor som gäller beror på när du tecknade din försäkring eller när den senast förnyades. I ditt försäkringsbrev står det vilket villkor som är kopplat till din försäkringsperiod. Om en skada inträffar regleras den enligt de villkor som gällde vid skadetillfället.

Om du vill ha mer information om våra villkor eller hjälp att förstå vad de innebär för just dig, hör av dig till oss!

Båtförsäkringsvillkor 2020

Båtförsäkringsvillkor 2019

Båtförsäkringsvillkor 2018


Villkorssammanfattning 2020

Villkorssammanfattning 2019


Faktablad för försäkringsprodukter 2020

Faktablad för försäkringsprodukter 2019

Faktablad för försäkringsprodukter 2018


Villkor Rättsskyddsförsäkring 2020

Villkor Rättsskyddsförsäkring

Villkor – Garanti mot dolda fel


Distansförsäljningsvillkor