Alandia Försäkrings ledningsgrupp | Alandia Vakuutus

Alandia Försäkrings ledningsgrupp

Tony Karlström
Koncern VD

Jan Limnell
Direktör, Företagsförsäkring

Heikki Karlsson
Direktör, Privatmarknadsförsäkring

Mathias Brunnsberg
CFO