Juridiskt meddelande | Alandia Vakuutus
Tony Karlström VD Alandia Försäkring

En trygg hamn

Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkringar.

Juridiskt meddelande

Innehållet på dessa webbsidor publiceras av Alandia Försäkring. Alandia Försäkring är koncernen för Försäkringsaktiebolaget Alandia och Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia vars hemort är Mariehamn.

Användandet av Alandia Försäkrings webbsidor regleras av de användningsvillkor som anges på sidan och användaren förutsätts godkänna dessa villkor för användandet, varför vi rekommenderar att ni bekantar er med dessa innan ni använder webbsidorna.
 
Vid handläggningen av försäkrings- och ersättningsärenden behandlar Alandia Försäkring personuppgifterna i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen  samt övrig relevant lagstiftning. Personuppgifterna inhämtas från kunden själv, de parter som kunden befullmäktigar samt från offentliga register som förs av myndigheterna.
 
Behandlingen av personuppgifter och datainnehållet i Alandia Försäkrings personregister framgår av registerbeskrivningarna, som du hittar under Tillsyn och Behandling av personuppgifter eller på något av Alandia Försäkrings kontor.
 
Om du inte är nöjd med ersättningsbeslutet från oss finns det olika möjligheter att söka ändring av beslutet.