Välkommen till Alandia Försäkring! | Alandia Vakuutus
Tony Karlström VD Alandia Försäkring

En trygg hamn

Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkringar.

Välkommen till Alandia Försäkring!

Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis ett försäkringsbolag för den åländska rederinäringen. 

Vi är idag en försäkringskoncern som består av tre bolag med ett brett utbud av produkter som utöver kommersiell marinförsäkring även omfattar fritidsbåtförsäkring. 

Vår framgång har i hög grad byggts på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. På den grunden vilar vårt åtagande att vara en innovativ, kompetent, engagerad, pålitlig och stabil försäkringspartner. Huvudkontoret finns i Mariehamn på Åland, och sidokontor finns i Stockholm, Göteborg och Helsingfors.

Välkommen till Alandia Försäkring!

Tony Karlström
Koncern VD