Vi ska med Norden som bas vara ledande inom sjöförsäkring och det självklara valet | Alandia Vakuutus
Bild som visar en fyr för Alandia Marine.

Erfarenhet ger mod att anta nya utmaningar

Vi har alltid värnat om vår nyfikenhet och lust att lära oss. Därför är vi idag specialister inom marin-, båt- och transportförsäkring.

Vi ska med Norden som bas vara ledande inom sjöförsäkring och det självklara valet

Erfarenhet är guld värd - vi har funnits på marknaden i över 75 år. Bland våra specialister på våra tre kontor i Mariehamn, Stockholm och Helsingfors finns nautiker, maskin- och eltekniker, skeppsbyggare, sjörättsjurister samt försäkringsteknisk expertis.

Vid nödfall och skadefall finns vår erfarenhet och kunskap tillgänglig dygnet runt.

Alandia Marine - bild. Emergency contact.

Alandia Marine Emergency contact

After Office Hours duty telephone to be used in urgent matters: +358 40 7085 300

This is a mobile telephone kept by person on duty during after office hours.

lay-up

Lagstadad Olycksfallsförsäkring - giltighet vid permittering

Vi vill här komma med information och stöd till alla våra kunder i denna utmanande situation.

Alandia Marine - bild. Vilka försäkringar behöver jag?

Vilka försäkringar behöver jag?

Som Finlands enda renodlade sjöförsäkringsbolag besitter vi en unik kunskap om sjöfartens behov av försäkringslösningar.

Skadeservice för ditt behov

Vårt viktigaste uppdrag är att våra försäkrade kunder ska kunna bedriva sin verksamhet så friktionsfritt som möjligt om olyckan är framme.