Venevakuutus veneilyn asiantuntijalta

Hyvä venevakuutus turvaa veneilysi ja mielenrauhasi!

Venevakuutuksemme tuo turvaa veneellesi ja sen varusteille ympäri vuoden. Korvaukset nopeasti. Vakuuta veneesi meillä ja veneile huoletta!

Alandia Venevakuutus

Kun vakuutat veneesi tai vesiskootterisi meillä, saat enemmän hyötyä venevakuutuksestasi:

 • vakuutus kattaa myös jollan ja muut veneilyyn kuuluvat tavarat,
 • voit maksaa vuosimaksun kerralla tai erissä,
 • voit ottaa lisävakuutuksia esimerkiksi konerikon tai keskeytyksen varalta.

Joustava vakuutusmaksu

Vakuutusmaksuun vaikuttavat monet tekijät, muun muassa:

 • vakuutusmäärä - sama kuin vakuutetun omaisuuden käypä arvo
 • valitsemasi omavastuu
 • onko sinulla elektroninen varkaudenestojärjestelmä vai ei
 • veneen ja moottorin merkki, malli ja ikä
 • veneen kotisatama
 • kattaako vakuutus myös jollan ja trailerin.

Omavastuu on sitä pienempi, mitä varmemmin käsittelet ja säilytät venettäsi. Jos vene tai moottori varastetaan maissa, sinun ei tarvitse maksaa omavastuuosuutta lainkaan, jos niitä säilytettiin lukitussa vajassa.

Osa- vai täysvakuutus, vertaile venevakuutuksiamme

Alandian Osavakuutus tarjoaa rajoitetun turvan sinulle, joka tunnet kulkuvetesi hyvin ja käytät venettä merivahinkoriskiä vähentävällä tavalla. Se tarjoaa hyvän vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen ja täysikelpoisen suojan säilyttäessäsi ja kuljettaessasi venettä maissa.

Täysvakuutuksemme antaa laajan suojan, joka kattaa myös merivahingot, esimerkiksi karilleajon. Täysvakuutukseen voit valita lisäturvaa, jolla saat täydellisen, omia tarpeitasi vastaavan venevakuutuksen.

Seuraavassa näet, mitä vakuutuksemme sisältävät ja voit vertailla niitä.

Tämä sisältyy hintaan

Osavakuutus

Täysvakuutus

Karilleajo

 

Törmäys

 

Muut merivahingot

 

Telakointi- ja kuljetusvahingot

Tulipalo

Varkaus ja ilkivalta

Oikeusturva

Vastuu

Täysvakuutuksen lisät

Täysvakuutukseen voit valita lisäturvaa, jolla saat täydellisen, omia tarpeitasi vastaavan venevakuutuksen.

 • Veneplussa korvaa, jos veneen varuste, kuten moottori tai karttaplotteri putoaa veteen.
 • Keskeytysturva korvaa, jos vahinko sattuu kesällä ja korjaus kestää kauan, etkä voi käyttää venettä.
 • Alandian kalastusvakuutus kattaa irtaimet urheilukalastusvälineet tulipalo-, varkaus- ja ilkivaltatapauksissa. Lue lisää Alandian kalastusvakuutuksesta.
 • Konerikkovakuutus kattaa äkilliset ja ennalta arvaamattomat sisäsyntyiset vahingot esimerkiksi päämoottorissa, keulapotkureissa tai ankkurivinsseissä.
 • Laajennettu voimassaoloalue voi kattaa Pohjanmeren, Välimeren, Kanariansaaret, Karibian ja Euroopan maiden sisäiset vesireitit.

Meillä on lisävakuutus myös veneen käyttöön ansiotarkoituksessa, veneen vuokraukseen ja charter-käyttöön sekä korotettu vastuuvakuutuksen esinevahinkojen enimmäiskorvaus. Lisätietoa lisävakuutuksista Venevakuutusehdoissamme.

Missä vakuutus on voimassa

Ilman lisävakuutusta Alandian venevakuutus on voimassa

 • Itämerellä ja sen lahdissa
 • Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan sisävesillä (poikkeuksena Färsaaret ja Grönlanti)
 • Kattegatissa ja Skagerrakissa, Lindesnes – Helgoland – Wilhelmshaven -linjan itäpuolella
 • Saimaan ja Kielin kanavissa
 • Norjan rannikolla maan aluevesillä
 • maasäilytyksessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä kuljetuksissa näissä maissa ja näiden maiden välillä.

 

Karilleajo, törmäys sekä muut merivahingot

Jos sinulla on täysvakuutus, korvaamme vahingot, jotka aiheutuvat karilleajosta, veneen kaatumisesta tai maston tai takilan rikkoutumisesta. Voimme korvata myös vahingot, joita aiheutuu, jos vesi tunkeutuu sisään rungosta tai läpivienneistä. Tämä koskee matkan aikaista tapahtumaa sekä veneen talvisäilytystä vedessä. 

Telakointi- ja kuljetusvahingot

Voit saada korvausta vahingoista, jotka sattuvat veneen vesillelaskun tai noston yhteydessä, kuljetuksen, maalla säilytyksen tai takiloinnin yhteydessä.

Tulipalo ja salamaniskut

Voit saada korvausta vahingoista, jotka johtuvat tulipalosta, salamaniskusta tai räjähdyksestä.

Varkaus ja ilkivalta

Jos veneesi tai sen varusteet varastetaan, saat korvausta siitä. Voit saada korvausta myös vahingoista, jotka aiheutuvat varkauden yrityksestä tai ilkivallasta.

Voit ottaa lisävakuutuksen irtaimille kalastusvälineille. Lue lisää Alandian kalastusvakuutuksesta.

Oikeusturva ja vastuu

Voimme korvata kustannukset, jotka aiheutuvat, jos aiheutat henkilö- tai esinevahingon vakuutetun veneen käytön yhteydessä, jos olet korvausvelvollinen. Jos joudut oikeusriitaan, voimme korvata oikeudellisen avun kustannuksia.