Vastuuvakuutus kuljetusliikkeille ja huolitsijoille | Alandia Vakuutus

Kunnianhimoinen haastaja

Yhdistämme erikoisosaamisemme pieneen ja tehokkaaseen organisaatioon. Tämän ansiosta voimme tarjota korkealuokkaisen kuljetusvakuutussuojan. Haluatko kuljetusvakuutusehdotuksen?

Vastuuvakuutus kuljetusliikkeille ja huolitsijoille

Kuljetus- tai huolintapalveluiden tarjoajana yrityksesi vastaa toimeksiannon perusteella toisen lukuun kuljetettavaksi, varastoitavaksi tai muulla tavoin käsiteltäväksi otetuista tavaroista.

Vastuu on määritelty esimerkiksi kotimaan tieliikennettä koskevassa laissa ja muissa laeissa, kansainvälisissä sopimuksissa, kuten CMR-sopimuksessa, ja alakohtaisissa määräyksissä, kuten PSYM 2000 -ehdoissa.

Vastuusäännösten mukaan kuljetusliikkeen tai huolitsijan on osoitettava, että se ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, joita toimeksiannon aikana on mahdollisesti tapahtunut. Vaikka kuljetusliikkeen tai huolitsijan vastuu on rajoitettu sekä laajuudeltaan että määrältään, se voi nousta merkittäviin summiin. Siksi kuljetusliikkeen tai huolitsijan on tärkeää ottaa vastuuvakuutus joka kattaa käsiteltävälle tavaralle aiheutuvat vahingot

Mitä vakuutukseen kuuluu?

Jos vahingon väitetään tapahtuneen kuljetusliikkeen tai huolitsijan toimeksiannon aikana, selvitämme, kuuluuko vastuu kuljetusliikkeelle tai huolitsijalle. Jos näin on, maksamme korvauksen vahingon kärsineelle osapuolelle voimassa olevien vastuusäännösten mukaisesti.