Työhyvinvointi | Alandia Vakuutus
Työhyvinvointi

Työhyvinvointi

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Työkyvyn ylläpitoon ja työssä jaksamiseen kannattaa panostaa, niin isossa kuin pienessäkin yrityksessä.

Työhyvinvointi

Työntekijän hyvinvointi. On tärkeää että työnantaja aktiivisesti soveltaa työpaikan hyvinvointistrategiaa. 

Kun yhtiö välittää työntekijöistään, se näkyy yhtiön tuloksessa.

Hyvinvoiva työntekijä tekee korkeatasoista työtä. Yhtiö joka välittää työntekijöistään ja heidän terveydestään vahvistaa yhtiön kilpailukykyä ja viestittää positiivista työnantajakuvaa. Yhtiö joka panostaa hyvinvointiin ja terveydenhoitoon alentaa kustannuksia jotka johtuvat sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä ja työntekijöiden vaihtumisesta. Jotta pätevät työntekijät pysyvät yhtiössä ja yhtiö on houkutteleva työpaikka uusille työntekijöille on todella tärkeää että  terveydenhuolto toimii.

Mitä työnantaja voi tehdä vähentääkseen esim. sairauspoissaoloja? Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat paras ja halvin tapa. Tuloksena voi olla vähemmän poissaoloja, tehokkuuden paraneminen, sijaisten kulut vähenevät jne.