Ennaltaehkäisy | Alandia Vakuutus
Työhyvinvointi

Työhyvinvointi

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Työkyvyn ylläpitoon ja työssä jaksamiseen kannattaa panostaa, niin isossa kuin pienessäkin yrityksessä.

Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet antavat koko työyhteisölle mahdollisuuden terveempään elämään ja terveysriskeiltä suojautumiseen, sekä kokonaiskuvan fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Työnantajan tulee edistää työntekijöidensä hyvinvointia sekä antaa mahdollisuuden hallita omia työtehtäviään. Työntekijällä jolla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, on pienempi riski sairauspoissaoloon.

Jos yhtiössä on hyvä johto, hyvä yhteishenki, molemminpuolinen luottamus, työntekijöitä arvostetaan ja heillä on koulutus/kehitysmahdollisuuksia, silloin työntekijällä on suurempi mahdollisuus pysyä terveenä ja ylläpitää työkykyään. Työnantajan tulee antaa palautetta ja selviä tavoitteita säännöllisesti.

Työhyvinvoinnin pitää kartuttaa tuntemusta tasapainosta ruokavalion, liikunnan ja levon välillä, ja lisätä itseluottamusta ja toivoa tulevaisuuteen.