Tilapäinen työnantaja | Alandia Vakuutus

Valitse alue

Tilapäinen työnantaja

  • Ei vakituisia työntekijöitä.
  • Palkkasumma kuuden kuukauden aikana alle 8.334 euroa (2017).
  • Tilapäinen työnantaja vakuuttaa työntekijänsä maksamalla vakuutusmaksun ja ilmoittamalla työntekijöidensä tiedot eläkevakuutusyhtiöön viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivänä.
  • Erillistä vakuutushakemusta ei tarvitse tehdä.
  • Tilapäinen työnantaja voi vaihtaa eläkevakuutusyhtiötä ilman siirtohakemusta.
  • Vakuutusmaksut maksetaan samaan vakuutusyhtiöön kaikista työntekijöistä kyseessä olevana maksukuukautena.
  • Ei vuosilaskentaa, vakuutusmaksu on lopullinen.
  • Ei oikeutta asiakashyvityksiin.
  • Tilapäinen työnantaja voi siirtyä sopimustyönantajaksi tekemällä vakuutussopimuksen.

Työnantaja ei voi samanaikaisesti olla sekä sopimustyönantaja että tilapäinen työnantaja.

Ilmoita työntekijöiden palkkatiedot

Tilapäisellä työnantajalla ei ole vakituisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä ja kuuden kuukauden kokonaispalkkasumma on alle 8.334 euroa.