Tilapäinen työnantaja | Alandia Vakuutus

Tilapäinen työnantaja

  • Tilapäisellä työnantajalla ei ole vakituisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä ja kuuden kuukauden kokonaispalkkasumma on alle 8 346 euroa.
  • Palkkasumma kuuden kuukauden aikana alle 8 346 euroa (2018).
  • Tilapäinen työnantaja vakuuttaa työntekijänsä maksamalla vakuutusmaksun ja ilmoittamalla työntekijöidensä tiedot eläkevakuutusyhtiöön viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivänä.
  • Erillistä vakuutushakemusta ei tarvitse tehdä.
  • Tilapäinen työnantaja voi vaihtaa eläkevakuutusyhtiötä ilman siirtohakemusta.
  • Vakuutusmaksut maksetaan samaan vakuutusyhtiöön kaikista työntekijöistä kyseessä olevana maksukuukautena.
  • Ei vuosilaskentaa, vakuutusmaksu on lopullinen.
  • Ei oikeutta asiakashyvityksiin.
  • Tilapäinen työnantaja voi siirtyä sopimustyönantajaksi tekemällä vakuutussopimuksen.

Työnantaja ei voi samanaikaisesti olla sekä sopimustyönantaja että tilapäinen työnantaja.