Yrittäjä | Alandia Vakuutus
Lakisääteinen eläkevakuutus

Aloittavan yrittäjän maksualennus,

saat 22 %:n alennuksen ensimmäisen 48 kuukauden ajalta!

Yrittäjä

YEL: Yrittäjien eläkelaki

Lain piiriin kuuluminen

  • Suomessa asuva yrityksessään työskentelevä 18-67 vuotias yrittäjä.
  • Yrittäjätoiminta on yhtäjaksoista vähintään neljä kuukautta.
  • Vuositulot vähintään 7 656,26 euroa vuonna 2018

Yrittäjä on

  • Ammatin- tai liikkeenharjoittaja
  • Ammatin- tai liikkeenharjoittajan puoliso tai muu perheenjäsen, joka työskentelee yrityksessä ilman palkkaa
  • Avoimen yhtiön yhtiömies
  • Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
  • 1.1.2011 lähtien yrittäjäksi lasketaan johtavassa asemassa työskentelevä osakas, jonka omistus osakekannasta tai äänimäärästä on yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsenten kanssa yli 50 %. Aiemmin vaadittiin että osakkeenomistaja yksin omistaa yli 50 %.