Terveellisemmän työelämän työkalut | Alandia Vakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpi ja avoimempi

Laissa on yhdistetty kolmen tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Terveellisemmän työelämän työkalut

Hyvällä työpaikalla vallitsee positiivinen turvallisuuskulttuuri. Hyvinvointi työpaikalla tunnistetaan työpaikassa, jossa työntekijä tuntee itsensä turvalliseksi ja varmaksi, jossa voimassa olevia sääntöja ja viranomaisten määräyksiä noudatetaan ja arvostetaan. Työturvallisuus on osa esimiesten, johdon ja koko organisaation jokapäiväistä toimintaa. Hyvinvoivalla työpaikalla työntekijöiden työkykyä tuetaan ja ylläpidetään, ja henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistetään.

Kun henkilökunta voi hyvin, työpaikka on viihtyisä ja siellä vallitsee positiivinen turvallisuuskulttuuri.

Alandia Vakuutuksen ”Tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten” -esitteen avulla voit tunnistaa ja arvioida riskejä sekä arvioida riskin laajuutta.

Työterveyslaitos toimii työhyvinvoinnin tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijaelimenä. Työterveyslaitoksen toiminta-ajatus on edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää.