Terveellinen työ | Alandia Vakuutus

Terveellinen työ

Terveyden ja turvallisuuden tulisi olla keskeinen osa niin suuren kuin pienenkin organisaation jokapäiväistä toimintaa. Jos työsuojelua ei hoideta, organisaatiota ei kokonaisuudessaan johdeta tehokkaasti.

Suosittelemme, että tutustut seuraaviin välineisiin, jotka on kehitetty Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Terveellinen työ -hankkeessa. Työkalujen avulla saat opastusta työsuojelujohtamiseen ja työntekijöiden osallistumiseen työsuojeluun liittyvissä asioissa. Monien lueteltujen välineiden ja resurssien tavoitteena on kehittää työsuojelujohtamista sekä turvallista ja terveellistä työympäristöä ja -kulttuuria.

Psykososiaalisten riskien arviointi

EU:n lainsäädännön mukaan työnantajalla on vastuu kaikista työpaikan terveyttä ja turvallisuutta koskevista kysymyksistä psykososiaaliset kysymykset mukaan lukien.

Johtavien työsuojelutarkastajien toimikunta (The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC), jossa on edustajia kaikista Euroopan Unionin (EU:n) jäsenmaista, toteutti psykososiaalisten riskien tarkistuskampanjan vuonna 2012.

Itsearviointityökalu on kehitetty psykososiaalisen rískinarvioinnin apuvälineeksi ja sen tavoitteena on auttaa työnantajia tutkimaan ja arvioimaan psykososiaalisia riskejä työympäristössä. Työkalu auttaa työnantajia näkemään työpaikan psykososiaalisten riskien tilanteen ja antaa ajatuksia psykososiaalisen työympäristön kehittämistä varten.

Työkaluun pääset täältä tai täältä.

Seuraavat työkalut työpaikkojen psykososiaalisten riskien tarkastusta varten on kehitetty EU:n jäsenmaissa:

  • Ohjeet ammattientarkastajille
  • Psykososiaaliset riskit työpaikalla
  • Opas työpaikan psykososiaalisten riskien tarkastamiseen
  • Työmalli/haastatteluohjeet psyykkisen stressin riskien arviointiin
  • Tarkistuslista: Stressi työssä
  • Valmeri-haastattelu
  • Haastattelutyökalu hotelleja ja ravintoloita varten

Seuraavissa EU:n tiedotteista voit lukea lisää psykososiaalisista riskeistä:

Line Manager Competency Indicator Tool

Tämän välineen avulla johtajat voivat arvioida, toimivatko he tällä hetkellä tavalla, joka on havaittu työstressin ehkäisyn ja vähentämisen kannalta tehokkaaksi. Väline auttaa johtajia tarkastelemaan omaa käyttäytymistään ja johtamistyyliään (Britannian Health and Safety Executiven ja Chartered Institute of Personnel and Development and Investors in People -laitoksen suunnittelema).

Psychosocial Risk Management – Vocational Education and Training (PRIMAeT)

Tässä keskitytään psykososiaalista riskinhallintaa työpaikoilla edistävän koulutusohjelman kehittämiseen verkko-oppimisympäristön avulla.

Workplace Strategies for Mental Health: Leadership and Management

Ainutlaatuinen verkkosivusto, joka on tarkoitettu kaikille kanadalaisille työnantajille, jotka haluavat käsitellä työpaikalla ilmeneviä mielenterveysongelmia.

Managing Emotions

Tämän välineen avulla johtajat voivat testata ja tarvittaessa parantaa tunneälyään. Kaikkien tasojen johtajat ja päälliköt voivat käyttää tätä välinettä parantaakseen kykyään ymmärtää ja hallita toisten ihmisten kielteisiä tunteita työpaikalla tehokkaasti.

Safety and Health Leadership Quiz

Tietovisassa pyritään antamaan yleiskatsaus siitä, millainen merkitys terveydellä ja turvallisuudella on työpaikalla (Yhdysvaltojen työministeriön kehittämä väline kuuluu turvallisuus- ja johtamisjärjestelmien sähköisiin välineisiin).

Absence Management Toolkit

Tämä väline on tarkoitettu työpaikan poissaolojen hallinnointiin. Se on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yritysten linjajohdolle, mutta se sopii myös suurille organisaatioille (välineen kehittäjät ovat British Health and Safety Executive ja the Chartered Institute of Personnel Development).

Leadership and Worker Engagement Toolkit

Tämän välineen on kehittänyt rakennusalan johtamista ja työntekijöiden sitoutumista käsittelevä foorumi. Urakoitsijoille ja johtajille tarkoitettu väline auttaa heitä oppimaan, miten liiketoiminnassa voidaan parantaa työsuojelua (kehittäjä British Health and Safety Executive).

 

  • Työntekijöiden osallistumisen tarkistuslistat
  • Työsuojelujohtamisen itsearviointityökalu