Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 mennessä | Alandia Vakuutus

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on, että elinikäinen työssäoloaika pitenee kolmella vuodella vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi ministeriö on hyväksynyt Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset. Linjaukset sisältävät ILO:n yleissopimuksessa tarkoitetun kansallisen toimintalinjauksen.

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjausten mukaan kaikkea toimintaa ohjaa yhteinen käsitys hyvästä työstä ja hyvästä työpaikasta.

Hyvään työhön kuuluu 

 • työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu
 • työpaikan yhteisten arvojen noudattaminen
 • työpaikalla vallitseva luottamus
 • aito yhteistoiminta
 • tasa-arvo

Hyvä työpaikka on

 • tuottava
 • kannustava
 • terveellinen
 • turvallinen
 • viihtyisä

Hyvää työpaikkaa myös johdetaan hyvin, tehtävät ovat mielenkiintoisia ja mielekkäitä, ja työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu.

Miten hyvä työ ja hyvä työympäristö toteutetaan?

Hyvä työympäristö ja työhyvinvointi edellyttävät, että työpaikoilla on riittävästi oikeaa tietoa, tahtoa ja osaamista tavoitteiden saavuttamiseksi. Lainsäädäntö asettaa työpaikoille vähimmäisvaatimukset, joiden toteutumista työsuojelun aluehallinto valvoo. Viime kädessä työhyvinvointi syntyy kuitenkin aina työpaikoilla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä:

 • Johtaminen on työhyvinvoinnin kulmakivi
 • Työterveyshuolto on työpaikan tehokas kumppani
 • Tieto, tahto ja osaaminen syntyvät yhteistyöllä
 • Onnistunut viestintä lisää toimenpiteiden vaikuttavuutta
 • Hyvä lainsäädäntö luo perustan työolojen vähimmäistasolle
 • Osaava työsuojeluhallinto hoitaa lainsäädännön toimeenpanoa

Tavoitteiden saavuttamista seurataan valittujen tunnuslukujen avulla. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä

 • ammattitautien määrä vähenee 10 %
 • työpaikkatapaturmien taajuus alenee 25 %
 • työn aiheuttama koettu fyysinen kuormitus vähenee 20 %
 • työn aiheuttama koettu henkinen kuormitus vähenee 20 %

Hyvä työympäristö ja työhyvinvointi edellyttävät, että työpaikoilla on riittävästi oikeaa tietoa, tahtoa ja osaamista tavoitteiden saavuttamiseksi. Työhyvinvoinnin edistäminen johtuu aina viime kädessä työssä tehdyistä toimenpiteistä.