Salassapitosäännökset | Alandia Vakuutus

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpää ja avoimempaa

Uudessa laissa on yhdistetty kolmen voimassa olevan tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Salassapitosäännökset

Vakuutusyhtiöllä on salassapitosäännöksistä ja muista rajoituksista huolimatta oikeus saada korvauskäsittelyä varten tarpeellisia salassa pidettäviä tietoja.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetusta (GDPR), työtapaturma- ja ammattitautilakia sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Lainsäädäntö:

  • Tietosuoja-asetus EU 2016/679
  • Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015
  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999