Toimintaohjeet tapaturman sattuessa | Alandia Vakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpi ja avoimempi

Laissa on yhdistetty kolmen tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa

Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

Työtapaturma-ja ammattitautilaissa (TyTAL 459/2015) määritellään ne olosuhteet, joissa sattuneet tapaturmat ovat työtapaturmia ja sairauksien osalta määritellään mikä on ammattitauti. Työtapaturmasta ja ammattitaudista käytetään laissa nimikettä vahinkotapahtuma.

Työnantajan on ilmoitettava työtapaturmasta ja ammattitaudista vakuutuslaitokselle viipymättä ja viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa siitä lukien, kun työnantaja sai tiedon vahinkotapahtumasta.

Työtapaturma- ja ammattitautilakia sovelletaan vahinkotapahtumiin, jotka sattuivat 1.1.2016 tai sen jälkeen. Tätä ennen sattuneisiin vahinkotapahtumiin sovelletaan vanhoja säädöksiä korvattavuuden ja korvausten osalta. Uusia menettelytapoja sovelletaan sekä uusiin että vanhoihin vahinkotapahtumiin 1.1.2016 alkaen.