Ammattitauti | Alandia Vakuutus

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpää ja avoimempaa

Uudessa laissa on yhdistetty kolmen voimassa olevan tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Ammattitauti

Jos on perusteltu epäily siitä, että työntekijällä on ammattitauti, täytä vakuutustodistus, joka annetaan hoitopaikkaan ja täytä tapaturma/ammattitauti-ilmoitus, joka lähetetään vakuutusyhtiöön.

Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työntekijälle altistumisesta fysikaaliselle, kemialliselle tai biologiselle tekijälle työssä.

Sairauden toteaminen ammattitaudiksi edellyttää sellaista lääketieteellistä tutkimusta, jossa on käytettävissä riittävä tieto työntekijän työolosuhteista sekä työssä olevasta altistuksesta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään ammattitautiluettelosta, joka sisältää sellaiset TyTAL:n 26 §:ssä tarkoitetut sairaudet, joilla katsotaan olevan lääketieteellisin tutkimuksin osoitettu todennäköinen syy-yhteys asetuksessa yksilöitäviin fysikaalisiin, kemiallisiin tai biologisiin tekijöihin. Nämä sairaudet korvataan ammattitautina, kun työntekijän osoitetaan altistuneen asetuksessa mainitulle tekijälle 26 §:ssä tarkoitetuissa olosuhteissa siinä määrin, että se on voinut pääasiallisesti aiheuttaa sairauden eikä syynä sairauteen ole selvästi muu syy.

Ammattitaudin korvausvastuu on sillä vakuutusyhtiöllä, joka on vakuuttanut työn jossa ammattitauti on ilmennyt tai työsuhteen jossa altistus on viimeksi esiintynyt.

Sähköinen ilmoitus/hakemus

Suosittelemme, että käytät Firefox- tai Google Chrome -selainta ja täytät ilmoituksen tietokoneella mobiililaitteen sijasta.

Tapaturma/ammattitauti-ilmoitus
Korvaushakemus

Lomakkeet

Ammattitauti-ilmoitus
Vakuutustodistus

Tulostetut tapaturmailmoitukset ja korvaushakemukset liitteineen voi lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Alandia Vakuutus/LO
PL 121
AX-22101 MAARIANHAMINA