Työtapaturma | Alandia Vakuutus

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpää ja avoimempaa

Uudessa laissa on yhdistetty kolmen voimassa olevan tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Työtapaturma

Toimintaohje vahingoittuneelle

  • Ilmoita vahingosta esimiehellesi tai työnantajallesi ja täytä tapaturmailmoitus mahdollisimman pian.
  • Työtapaturman satuttua saat esimieheltäsi vakuutustodistuksen, jonka jälkeen hakeudut ilmoitettuun hoitopaikkaan, jos vammasi sitä vaatii. Näyttämällä työnantajalta saamaasi vakuutustodistusta saat hoidon maksutta.   

Toimintaohje työnantajalle

  • Ohjeista työntekijät täyttämään tapaturmailmoituksen mahdollisimman pian. Ilmoitus lähetetään vakuutusyhtiöön, joka siten saa tiedon tapahtumasta voi aloittaa asian käsittelyn.
  • Kuolemaan johtaneen työtapaturman tai vakavaan vammaan johtavan työtapaturman satuttua työnantaja on velvollinen ilmoittamaan siitä työsuojeluviranomaisille ja poliisille.

Sähköinen ilmoitus/hakemus

Suosittelemme, että käytät Firefox- tai Google Chrome -selainta ja täytät ilmoituksen tietokoneella mobiililaitteen sijasta.

Tapaturma/ammattitauti-ilmoitus
Korvaushakemus

Lomakkeet

Tapaturmailmoitus

Ammattitauti-ilmoitus

Vakuutustodistus

Lähetä tulostetut tapaturmailmoitukset ja korvaushakemukset liitteineen osoitteeseen:

Alandia Vakuutus/LO
PL 121
AX-22101 MAARIANHAMINA