Vapaa-ajan tapaturma | Alandia Vakuutus

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpää ja avoimempaa

Uudessa laissa on yhdistetty kolmen voimassa olevan tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Vapaa-ajan tapaturma

Toimintaohje vahingoittuneelle

  • Ilmoita vahingosta esimiehellesi tai työnantajallesi ja täytä tapaturmailmoitus mahdollisimman pian.  

Toimintaohje työnantajalle

  • Ohjeista työntekijät täyttämään tapaturmailmoituksen mahdollisimman pian.
  • Ilmoitus lähetetään vakuutusyhtiöön, joka siten saa tiedon tapahtumasta voi aloittaa asian käsittelyn.
  • Vapaa-ajan tapaturma oikeuttaa sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen Korvausta on siis ensin haettava Kansaneläkelaitokselta

Vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta sairaanhoitokorvauksesta vähennetään vahingoittuneelle saman vahinkotapahtuman johdosta sairausvakuutuslain nojalla maksettava korvaus.

Vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta päivärahasta tehdään laskennallinen vähennys ajalta, jolta vahingoittuneella on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa saman vahinkotapahtuman johdosta.

Sähköinen ilmoitus/hakemus

Suosittelemme, että käytät Firefox- tai Google Chrome -selainta ja täytät ilmoituksen tietokoneella mobiililaitteen sijasta.

Tapaturma/ammattitauti-ilmoitus
Korvaushakemus

Lomakkeet

Tapaturma/ammattitauti-ilmoitus

Tulostetut tapaturmailmoitukset ja korvaushakemukset liitteineen voi lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Alandia Vakuutus/LO
PL 121
AX-22101 MAARIANHAMINA