Vahinkojen ennaltaehkäisy | Alandia Vakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpi ja avoimempi

Laissa on yhdistetty kolmen tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Vahinkojen ennaltaehkäisy

Tapaturma ja väkivalta tavallinen kuolinsyy

Suomessa sattuu vuosittain lähes miljoona tapaturmaa, joista 130 000 ovat työtapaturmia. Työtapaturman työkyvyttömyysjakso kestää keskimäärin 15 päivää. Vuosittain noin 40 henkilöä menehtyy työtapaturmissa ja sen lisäksi noin 40 henkilöä menehtyy työmatkoilla. Vuosittain havaitaan noin 4 000 ammattitautitapausta, joista tavallisimmat ovat meluvammat, ihotaudit ja rasitusvammat.

Vuosituhannen alussa useimmat työtapaturmat sattuivat teollisuudessa ja rakennustyömailla. Tapaturmien tiheys on suurin rakennussektorilla, noin 80 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Teollisuudessa tapaturmien tiheys on noin 50 kun taas merenkulkualalla tapaturmien tiheys on korkeampi, noin 55 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Tapaturma ja väkivalta ovat suomalaisten neljäs tavallisin kuolinsyy. Kaatumistapaturma on tavallisin kuolemaan johtava tapaturma. Myös myrkytykset ovat tavallisia, ja alkoholilla on usein osuus sattuneeseen tapaturmaan. Lähes joka kolmas tapaturmaan menehtynyt on ollut päihtynyt. Saunan kuumuudesta, myrkytyksestä, hukkumisesta, tulipalosta ja kylmyydestä aiheutunut kuolema sattuu yleensä päihtyneessä tilassa.

Alandia vakuuttaa varustamoiden henkilökunnan niin mailla kuin merilläkin, sekä työtä tehdessä että vapaa-aikana. Tapaturmien ehkäisytyö ja tapaturmien määrän vähentäminen on tärkeä osa toimintaamme. Toivomme, että myös sinä kannat vastuusi ja työskentelet turvallisemman ympäristön puolesta sekä työpaikalla että kotona!