Terveellinen työ - stressi hallinnassa 2014-2015 | Alandia Vakuutus

Terveellinen työ - stressi hallinnassa 2014-2015

Vuodesta 2000 lähtien järjestetyt Terveellinen työ -kampanjat (entiseltä nimeltään Euroopan työsuojeluviikot) ovat yksi tärkeimmistä työkaluista, joilla Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto EU-Osha pyrkii parantamaan tietoa työterveyden ja työturvallisuuden kysymyksistä sekä levittämään ajatusta siitä, että hyvä terveys ja turvallisuus ovat eduksi liiketoiminnalle.

EU-Osha käynnisti 7.4.2014 Euroopan laajuisen kaksivuotisen kampanjan ”Terveellinen työ – stressi hallinnassa”.

Terveellinen työ – stressi hallinnassa 2014-2015

Stressi on toiseksi yleisimmin ilmoitettu työterveysongelma Euroopassa, ja yli puolet (50–60 %) menetetyistä työpäivistä liittyy stressiin ja muihin psykososiaalisiin riskeihin. Psykososiaalisesti kuormittavalla työympäristöllä voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia työntekijöiden terveyteen.

Psykososiaalisia riskejä on kaikilla työpaikoilla, mutta niitä voidaan arvioida ja hallita tuloksekkaasti vähäisilläkin resursseilla. Kampanjassa tarjotaan työntekijöille ja työnantajille tukea ja ohjausta työperäisen stressin ja psykososiaalisten riskien hallintaan sekä edistetään käyttökelpoisten menetelmien ja hyvien käytäntöjen levittämistä.

Vuosien 2014–2015 Terveellinen työ – stressi hallinnassa ‑kampanjan keskeisenä tehtävänä on lisätä tietoa stressistä ja psykososiaalisista riskeistä työpaikalla sekä kannustaa työnantajia, johtoa ja työntekijöitä sekä heidän edustajiaan tekemään yhteistyötä näiden riskien hallitsemiseksi.

Kampanjaoppaassa esitetään kampanjan pääperiaatteet ja ‑tavoitteet. Siihen sisältyvät stressin ja psykososiaalisten riskien määritelmät, ja siinä esitetään hyödyllisiä fakta- ja tilastotietoja valistustoiminnan tueksi.