Työntekijäin ryhmähenkivakuutus | Alandia Vakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpi ja avoimempi

Laissa on yhdistetty kolmen tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan kustantama henkivakuutus.

Useimmat työehtosopimukset velvoittavat työnantajaa vakuutuksen ottamiseen palveluksessaan olevia työntekijöitä varten. Työnantaja maksaa vakuutusmaksut lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä vahinkovakuutusyhtiön kautta.

Tämän vakuutuksen perusteella kuolemantapauskorvaus voidaan maksaa työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on ehdoissa mainittuja edunsaajia. Edunsaajia ovat vakuutetun leski sekä vakuutetun alle 18-vuotiaat lapset ja 18-21-vuotiaat päätoimisesti opiskelevat lapset.

Korvauksen määrään vaikuttavat edesmenneen henkilön iän lisäksi se, onko olemassa korvaukseen oikeutettuja lapsia ja oliko kuolemantapaus tapaturmasta johtuva vai ei.

Kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista.