Vinkit ja neuvot | Alandia Vakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpi ja avoimempi

Laissa on yhdistetty kolmen tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Vinkit ja neuvot

Oman turvallisuuden arviointi

Osallistu Työturvallisuuskeskuksen testiin "Zägällä ei pärjää" - tunnista riskit ja toimi!

10 parasta tapaa ehkäistä selkävammoja

Raskaiden taakkojen nostaminen ja siirtäminen kuormittavat selkää. Taakan siirtäminen käsin aiheuttaa vuosittain noin 5 700 selkään kohdistunutta työtapaturmaa. Oikean nostotekniikan hallitseminen auttaa ehkäisemään selkävammoja.

10 parasta tapaa välttyä sormitapaturmilta

Sormiin kohdistuvia työtapaturmia sattuu kaikilla toimialoilla yli 20 000 kappaletta vuosittain. Yleisin seuraus sormitapaturmasta on haava tai muu pinnallinen vamma. Niistä aiheutuu tyypillisimmin alle kolmen päivän työkyvyttömyys.

10 parasta tapaa välttää silmätapaturmat

Työpaikoilla sattuu joka vuosi noin 10 000 silmiin kohdistuvaa työtapaturmaa.