Vinkit ja neuvot | Alandia Vakuutus

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki 1.1.2016

Selkeämpää ja avoimempaa

Uudessa laissa on yhdistetty kolmen voimassa olevan tapaturmia ja ammattitauteja koskevan lain säännökset.

Vinkit ja neuvot

Oman turvallisuuden arviointi

Osallistu Työturvallisuuskeskuksen testiin "Zägällä ei pärjää" - tunnista riskit ja toimi!

10 parasta tapaa ehkäistä selkävammoja

Raskaiden taakkojen nostaminen ja siirtäminen kuormittavat selkää. Taakan siitäminen käsin aiheutti vuonna 2010 noin 5 700 selkään kohdistunutta työtapaturmaa. Oikean nostotekniikan hallitseminen auttaa ehkäisemään selkävammoja.

10 parasta tapaa välttyä sormitapaturmilta

Sormiin kohdistuvia työpaikkatapaturmia sattui kaikilla toimialoilla yli 20 000 kappaletta vuonna 2010. Yleisin seuraus sormitapaturmasta on haava tai muu pinnallinen vamma. Niistä aiheutuu tyypillisimmin alle kolmen päivän työkyvyttömyys.

10 parasta tapaa välttää silmätapaturmat

Silmiin kohdistuvia työpaikkatapaturmia sattui kaikilla toimialoilla noin 10 000.