10 parasta tapaa ehkäistä selkävammoja | Alandia Vakuutus

10 parasta tapaa ehkäistä selkävammoja

Raskaiden taakkojen nostaminen ja siirtäminen kuormittavat selkää. Taakan siirtäminen käsin aiheutti vuonna 2010 noin 5 700 selkään kohdistunutta työtapaturmaa. Oikean nostotekniikan hallitseminen auttaa ehkäisemään selkävammoja.

  • Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Nostotöissä suunnittelu myös vähentää tapaturmia. Suunnittele suurten ja painavien taakkojen nostot ja siirrot huolellisesti etukäteen. Vältä taakkojen turhaa nostamista ja siirtelyä.
  • Selvitä tai arvioi etukäteen taakan paino, painon jakautuminen sekä taakan koko ja käsiteltävyys. Ota huomioon myös taakan nostoympäristö ja siinä olevat mahdolliset esteet. Järjestä nostotyö niin, että voit nostaa taakan tasaiselta, tukevalta ja pitävältä alustalta.
  • Osittele nostettava taakka, jos se on mahdollista. Nosta ja siirrä mieluummin monta kevyempää taakkaa kuin kaikki kerralla.
  • Käytä nostolaitteita ja apuvälineitä raskaiden taakkojen nostamiseen aina, kun se on nostettava taakka ja nostotilanne huomioon ottaen mahdollista. Valitse apuväline taakan ja nostotilanteen mukaan. Opettele käytettävissä olevien apuvälineiden käyttötekniikka. Oikean apuvälineen oikealla käyttämisellä säästät selkääsi.
  • Jos taakkaa ei voi jakaa, eikä sopivia apuvälineitä nostamiseen ole käytettävissä, mieti voisiko taakan nostaa turvallisemmin yhdessä työkaverin kanssa.
  • Opettele oikea nostamistekniikka.
  • Keskity nostoliikkeen tekemiseen. Nosta taakka tasaisella voimalla, vältä tempaisemista. Pidä nostettava taakka mahdollisimman lähellä vartaloasi. Vältä vartalon kiertämistä tai taivuttamista, kun nostat.
  • Pyrki järjestämään nostotilanne siten, että nostokorkeus olisi noin rystysesi tasolla. Vältä nostamasta taakkoja suoraan lattiatasolta tai korkealta hartialinjan yläpuolelta.
  • Kun teet useita toistuvia nostoja, sopeuta työskentelytahtisi taakan painoon. Yksinkertainen nyrkkisääntö kuuluu: mitä painavampi taakka, sitä rauhallisempi työskentelytahti.
  • Hyvä kunto ja lihaskunto auttavat selkävammojen ennaltaehkäisyssä.

Lähde: Tapaturmavakuutuslehti 2/2012