10 parasta tapaa välttää silmätapaturmat | Alandia Vakuutus

10 parasta tapaa välttää silmätapaturmat

Silmiin kohdistuvia työpaikkatapaturmia sattui kaikilla toimialoilla noin 10 000. Näin torjut parhaiten silmätapaturmia:

  • Silmätapaturmien torjuminen lähtee, kuten muidenkin työtapaturmien, vaarojen tunnistamisesta ja riskien arvioinnista. Arvioi työpaikan silmiin kohdistuvat vaaratekijät osana työpaikan tapaturmariskien havainnointia. Laadi toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.
  • Opettele torjumaan tai minimoimaan silmätapaturmien riskit. Uudet työntekijät on opastettava tunnistamaan vaarat ja omaksumaan oikeat toimintatavat silmävammojen välttämiseksi.
  • Huolehdi riskialttiiden työalueiden asianmukaisesta eristämisestä. Riskialttiin työkohteiden rajaamisella hallitaan lentävien kappaleiden aiheuttamaa vaaraa. Käytä tarkoitukseen sopivaa eristämistapaa.
  • Siisti ja hyvässä järjestyksessä oleva työympäristö auttaa ehkäisemään työtapaturmia. Tämä pätee myös silmätapaturmien torjunnassa. Mitä vähemmän pölyä ja roskia työpisteessä on, sitä pienempi on riski saada niitä silmiinsä.
  • Käytä aina vain turvallisia, kunnossa olevia laitteita ja koneita. Huolehdi myös siitä, että kaikki osaavat käyttää koneita ja laitteita turvallisesti. Esimiesten tulee valvoa, että turvallisista työtavoista ei lipsuta.
  • Tarkista, että koneiden ja laitteiden tekniset suojaukset ja koteloinnit ovat kunnossa ja että niitä myös käytetään oikein.
  • Käytä henkilökohtaisia suojaimiasi aina, kun työympäristössä on silmätapaturman riski. Tarkkuutta vaativaan työhön kannattaa hankkia omilla vahvuuksilla olevat suojalasit.
  • Keskity työtehtävään, jota olet suorittamassa. Keskeytä työsi, jos joku tule alueelle, jolle työstäsi voi lentää vaarallisia esineitä kuten sirpaleita, roskia tai kipinöitä.
  • Huolla laitteet ja koneet säännöllisesti valmistajan tai maahantuojan ohjeiden mukaisesti. Pidä henkilökohtaiset suojaimet puhtaina ja toimintakuntoisina.
  • Työpaikalla, jossa on huomattava kemikaaleista aiheutuva silmätapaturmien vaara, on oltava toimivat hätäsuihkut ja ensiapuvälineet. Kaikkien riskialueella toimivien on tiedettävä miten onnettomuustilanteessa toimitaan. Kirjalliset toimintaohjeet on pidettävä esillä paikassa, joka on kaikkien tiedossa. Onnettomuustilanteessa toimimista kannattaa harjoitella yhdessä säännöllisesti.

 Lähde: Tapaturmavakuutuslehti 4/2012