Kaskovakuutus | Alandia Vakuutus

Yhteistyökumppanisi merivakuuttamisessa

Tarjoamme sinulle laivanvarustajana kattavan vakuutussuojan ja korkean palvelutason.

Kaskovakuutus

Alandia Marine tarjoaa kattavia vakuutusratkaisuja, joiden avulla laivanvarustaja voi suojata taloudellisia sitoumuksiaan. Laiva on varustamon sijoitus tuotantovälineeseen, ja sen arvo on usein korkea.

Laivan menetyksestä tai vaurioitumisesta johtuen varustamo voi jäädä lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa ilman tuotantovälinettään. Korjauskustannukset ja/tai tulonmenetykset voivat olla niin suuria, ettei niihin löydy varoja tavallisesta käyttö- ja huoltobudjetista. Ilman riittävää vakuutussuojaa vahinkotapaus voi olla tuhoisa toiminnalle.

Kaskovakuutus

Aluksen kaskovakuutus on aluksen vahinkovakuutus. Alus vakuutetaan koko arvostaan, jolloin vakuutus korvaa (varustajan tarpeiden mukaan) valitusta suojan kattavuudesta riippuen kokonaishäviön, meripelastamisen, osittaiset oman aluksen vauriot, yhteentörmäysvastuun, jäävauriot (edellyttää jääluokitusta), konevauriot sekä aluksen osuuden yhteishaveritapauksissa.

Kasko- ja rahtietuudet

Kaskoetuusvakuutus on suoja vakuutetun aluksen kokonaishäviön varalta. Aluksen kokonaishäviön vuoksi laivanvarustaja voi joutua tilanteeseen, jossa vakuutettu kaskoarvo ei riitä kattamaan aluksen menetyksen kokonaiskustannuksia. Kaskoetuusvakuutuksen avulla varustaja voi hankkia korvaavaa tonnistoa ja lieventää siten kokonaishäviön taloudellisia vaikutuksia. Rahtietuusvakuutuksen avulla varustamo voi suojautua pitkäkestoiselta tulevalta tulonmenetykseltä, ja siten vakuutus suojaa sellaiselta tulonmenetykseltä, jota loss of hire -vakuutus ei kata. Kummankin vakuutuksen vakuutusarvo on yleensä enintään 25 % kaskovakuutusarvosta.

Loss of hire (keskeytysvakuutus)

Loss of hire- tai keskeytysvakuutuksella varustamo voi suojautua tulonmenetykseltä vahinkotapauksessa, jos alukselle aiheutunut vaurio kuuluu tai olisi kuulunut kaskovakuutuksen piiriin. Poikkeuksia ovat tapahtumat, jotka johtavat kokonaishäviöön. Vakuutuksen kattavuus ja vakuutusmaksut määräytyvät sen perusteella, millaista päiväkorvausta ja miltä ajalta sovitaan maksettavaksi yhtä vahinkotapausta ja vuotta kohti. Päiväkorvauksen on vastattava varustamon varsinaisia tulonmenetyksiä tapauksessa, jossa aluksen käyttö joudutaan keskeyttämään.

Sotakasko

Kasko- ja etuusvakuutuksiin eivät kuulu vahinkotapaukset, jotka ovat aiheutuneet sotatoimista, siviililevottomuuksista, sabotaasista, terrorismista, takavarikoinnista, haltuunotosta jne. Nämä riskit kattaa sotavakuutus, joka räätälöidään ja sovelletaan aluksen muihin vakuutuksiin. Sotavakuutuksen turvin alus voi lisämaksua vastaan toimia myös levottomilla vesillä, jotka eivät yleensä kuuluisi vakuutussuojaan.

Kiinnityksenhaltijavakuutus

Kiinnityksenhaltijan etuus, joka on noteerattu oheisvakuutukseksi aluksen kaskovakuutuksessa, voidaan lisäksi vakuuttaa erikseen kiinnityksenhaltijan vakuutuksella. Tämä vakuutus suojaa kiinnityksenhaltijaa tapauksissa, joissa varustajan vakuutukset eivät korvaa vahinkoa esimerkiksi huolimattomuuden tai vakuutusehtojen rikkomisen vuoksi. Tällainen tilanne olisi esimerkiksi ehdoissa määriteltyjen liikennöintirajoitusten rikkominen. Vakuutettu summa vastaa yleensä lainan määrää, mutta se ei kuitenkaan saa olla aluksen arvoa suurempi.