Pienkasko | Alandia Vakuutus

Yhteistyökumppanisi merivakuuttamisessa

Tarjoamme sinulle laivanvarustajana kattavan vakuutussuojan ja korkean palvelutason.

Pienkasko

Alus, jonka kantavuus on alle 500 bruttotonnia, on yleensä merivakuutustermein pienkasko. Kaskovakuutus otetaan aluksen koko markkina-arvolle, ja se kattaa aluksen menetyksen tai vauriot. Vakuutustuotteemme pientonnistolle on tarkoitettu pääasiassa Ruotsin, Suomen ja Viron markkinoille.

Mitä vakuutukseni kattaa

Pienkaskosta voidaan sopia suomalaisten (FKV 2001) tai ruotsalaisten (AVM 2002) pienkaskoehtojen mukaisesti. Ne ovat markkinoiden standardeja ja noudattavat kyseisiä lainsäädäntöjä. Ehdot muistuttavat paljon toisiaan, ja suojan voidaan sopia kattavan jäljempänä luetellut asiat. Molemmat ehdot ovat luettavissa kirjastossamme.

Kokonaishäviö

Kokonaishäviö tarkoittaa, että alus menetetään kokonaan ja koko vakuutussumma maksetaan. Näin voi käydä, jos alus haaksirikkoutuu niin, ettei sitä voida pelastaa, tai jos pelastuksen ja aluksen korjauskustannukset ylittäisivät 80 % vakuutetusta arvosta. Kokonaishäviötapauksissa ei ole omavastuuta.

Erityiset vauriot

Erityiset vauriot tarkoittavat vaurioita, joita alukselle saattaa aiheutua esimerkiksi karilleajon vuoksi. Erityiset vauriot eivät kuitenkaan kata konevaurioita, mikäli konevaurio ei johdu karille- tai rantaanajosta. Aluksen vaurio ei myöskään kata vaurioita, joiden syynä on jäihin ajo tai säilyttäminen jään keskellä.

Yhteentörmäysvastuu ja yhteinen haveri

Kaskovakuutus voi myös kattaa vakuutuksenottajan yhteentörmäysvastuun. Yhteentörmäysvastuulla tarkoitetaan korvausta, joka vakuutetun lain tai yleisten sääntöjen mukaan on maksettava sivulliselle aluksen yhteentörmäyksen tai muun törmäyksen vuoksi aiheutuneista vaurioista. Yhteentörmäysvastuu ei kuitenkaan kata vastuuta henkilövahingoista eikä lastivaurioista.