Loss Prevention - vahingontorjunta | Alandia Vakuutus

Yhteistyökumppanisi merivakuuttamisessa

Tarjoamme sinulle laivanvarustajana kattavan vakuutussuojan ja korkean palvelutason.

Loss Prevention - vahingontorjunta

Ennakoiva työ on ratkaisevaa, jotta aluksen toimintaan tulee mahdollisimman vähän ja mahdollisimman pieniä ongelmia. Työskentelemme lähellä vakuutuksenottajia neuvomalla ja tekemällä vahinkoja ehkäisevää työtä asiakkaidemme tarpeista ja toiveista lähtien.

Koska meillä vakuutusyhtiönä on suora kontakti vakuutuksenottajiin, voimme yhdessä analysoida ongelmakohdat ja jakaa tietoja ja kokemuksia. Näin voimme tunnistaa riskit ja ryhtyä toimenpiteisiin jo varhaisessa vaiheessa. Riskien arviointityö perustuu vuosien varrella karttuneeseen ammattitaitoon ja kokemukseen, jonka voimme välittää vakuutuksenottajille.

Lisätietoja ennakoivasta työstämme on tiedotteissa ja uutiskirjeissä, jotka ovat luettavana kirjastossa.

Ohjeita vaurioiden välttämiseksi

SMS (Safety Management System)

ISM (International Safety Management Code) -säännöstössä määrätään, että varustamo- ja laivaorganisaatiossa on oltava käytössä Safety Management System (SMS) -turvallisuusjärjestelmä.

ISM-säännöstön tarkoitus on

  • taata meriturvallisuus
  • estää henkilövahinkoja ja kuolemantapauksia
  • estää omaisuus- ja ympäristövahinkoja.

Harkittu ja ajantasainen SMS-järjestelmä, jota noudatetaan ja sovelletaan koko organisaatiossa, on turvallisen merenkäynnin perusta ja erinomainen työkalu vahinkoriskien vähentämiseksi.

IMO:n sivuilta voit lukea lisää ISM-säännöstöstä.

Kommunikaatio

Yksinkertaiset ja selkeät rutiinit tietojen dokumentointiin ja välittämiseen eteenpäin varustamo- ja laivaorganisaatiossa ovat toimivan SMS-järjestelmän kulmakiviä.

Pysyväisohjeet

Päivystävän johdon on tunnettava pysyväisohjeet. Päällikön pysyväisohjeet ovat työkalu, jonka avulla päivystävä johto tietää oikeat toimenpiteet tietyissä aluskohtaisissa tilanteissa. Myös varustajalla/johtajalla voi olla pysyväisohjeet tai yleisemmät ohjesäännöt.

Poikkeustapahtumien raportointi

Kun laivalla sattuneiden tapaturmien tai onnettomuuksien raportoinnissa noudatetaan tehokkaita rutiineita, yhtiön johdon vastuuhenkilöt pystyvät ajan myötä ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin ja estämään suurempien vaurioiden syntymisen. On tärkeää käyttää dokumentoitua järjestelmää, jolla tapahtumasta raportoivalle voidaan antaa vastaus raporttiin.

Ylläpitojärjestelmä

Aluksen hoidon ja ylläpidon on oltava hyvin dokumentoitua ja suunniteltua. Hyvin päivitetty ja käytännöllisesti toimiva ennalta ehkäisevä ylläpitojärjestelmä on yksi turvallisen merenkäynnin parhaista työkaluista.

Erityiset tilanteet

Useissa tilanteissa tarvitaan aluksen operaattorin ja miehistön erityistä suunnittelua ja huomiota. Kun valmistautuminen, suunnittelu ja asiaankuuluvat riskiarviot on suoritettu hyvin, vaurioiden vaara vähenee. Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat ahtaat laivaväylät, satamakäynnit, telakointi, varastointi ja slow steaming -ajo.

Koulutus

Aluksen operaattori on vastuussa siitä, että miehistöä on riittävästi aluksen kaikissa osissa ja että heillä on kompetenssi, joka vähintään vastaa heidän tehtäväänsä laivalla. Ammattitaitoinen henkilöstö on perusedellytys aluksen laadukkaalle toiminnalle.

Valmius/harjoitukset

Huolella laadittu, riskianalyyseihin perustuva valmiussuunnitelma ja harjoitukset vaurioiden vähentämiseksi mahdollisissa onnettomuustilanteissa ovat paitsi viranomaisten vaatimus, myös edellytys hyvän merimiestaidon ja merenkäynnin takaamiseksi.

Miehistön hyvinvointi

Hyvän työskentelyn ja aluksen turvallisen toiminnan edellytyksenä on miehistö, joka voi hyvin ja tuntee olonsa turvalliseksi työtilanteessa. Tähän voivat vaikuttaa eri tekijät, kuten väsymys, työajat, miehistön terveydenhoito ja sosiaaliset tilat.