P&I-vakuutus | Alandia Vakuutus

Yhteistyökumppanisi merivakuuttamisessa

Tarjoamme sinulle laivanvarustajana kattavan vakuutussuojan ja korkean palvelutason.

P&I-vakuutus

P&I-vakuutus on vastuuvakuutus, joka kattaa varustajan tai operaattorin vahingonkorvausvastuun joka voi syntyä aluksen käytön yhteydessä. P&I-vakuutus on yksi laivanvarustajan tärkeimmistä vakuutuksista, ja täydentää varustajan kaskovakuutuksen suojaa esimerkiksi alusten yhteentörmäyksissä ja yhteishaveritapauksissa.

Varustajan aluksen käyttöön liittyy monia riskejä ja tilanteita, joista voi lain mukaan aiheutua korvausvastuu sivullisia kohtaan. P&I-vakuutus tarjoaa laivanvarustajalle hyvän vakuutussuojan tilanteissa, joissa varustaja tai operaattori toiminnassaan voi joutua vahingonkorvausvelvolliseksi kolmansia osapuolia kohtaan.

Alandian P&I-vakuutus

Alandian P&I-vakuutus soveltuu monenlaiselle tonnistolle, niin pienemmille matkustaja-aluksille kuin kuivalastialuksille Pohjoismaissa ja Baltiassa. Vakuutuksessa on kaskovakuutuksen tavoin sovittu kiinteästä vuosimaksusta sekä erillisestä omavastuusta jokaisen vahinkotapahtuman osalta. P&I-vakuutus täydentää kaskovakuutusta, sillä se kattaa monia vastuualueita tilanteissa, joihin laivanvarustaja tai aluksen operaattori voi alusta käyttäessään joutua. P&I- ja kaskovakuutus muodostavat yhdessä laivanvarustajalle hyvän vakuutuskatteen. Alandian P&I-vakuutus antaa varustajalle mahdollisuuden täydentää kaskovakuutussuojaa ja sitä myöten saada kattavamman vakuutussuojan toiminnalleen.

Mitä vakuutus kattaa

P&I-vakuutus kattaa ehdoissa tai vakuutussopimuksessa erityisesti määritetyt ja sovitut vastuualueet, mikä tekee vakuutuksesta joustavan ja antaa mahdollisuuden muotoilla vakuutussuojan varustajan omiin tarpeisiin sopivaksi. Seuraavat vastuut, jotka voivat syntyä sivullisia kohtaan, ovat esimerkkejä usein vakuutuksella katetuista riskeistä:

 • Vastuu henkilövahingoista
  P&I-vakuutus kattaa mm aluksen miehistölle ja matkustajille aiheutetun henkilövahingon ja kuolemantapauksen sekä miehistön että matkustajien omaisuuden ja matkatavaroiden vahingoittumisen ja katoamisen.
 • Vastuu lastista
  Varustajan vastuu laivaan lastatun lastin vahingoittumisesta tai menetyksestä.
 • Vastuu päästöistä
  Laivanvarustajan vastuu öljyvuodosta tai muista ympäristöpäästöistä, puhdistuskustannuksista ja päästöjen rajoittamisen kustannuksista.
 • Vastuu muusta omaisuudesta
  Laivanvarustajan vastuu muun kuin vakuutuksenottajan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.
 • Vastuu yhteentörmäyksestä
  Laivanvarustajan vastuu yhteentörmäyksestä toiseen alukseen tai toiseen kiinteään tai kelluvaan esineeseen tapauksissa, jotka eivät ole aluksen kaskovakuutuksen katteessa. P&I-vakuutus täydentää aluksen kaskovakuutusta sisältämällä varustajan yhteentörmäysvastuun, joka ylittää kaskovakuutuksen arvon.
 • Hylynpoisto
  Varustajan vastuu hylyn, aluksesta peräisin olevan laitteiston tai lastin pelastamisesta, poisviennistä, hävittämisestä tai merkitsemisestä. Tarkemmin vakuutuksen sisällöstä vakuutusehdoista, jotka löytyvät kotisivujemme kirjastosta.
 • Vahingon sattuessa
  P&I-vakuutuskatteen lisäksi, tarjoamme asiakkaillemme neuvontaa ja apua vahinkotilanteissa. Autamme laivanvarustajaa järjestämällä vahinkotarkastajan tarkastamaan lastivahinkoja sekä käymällä korvausneuvotteluja varustajan puolesta, parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi.