Vahinkopalvelu | Alandia Vakuutus

Yhteistyökumppanisi merivakuuttamisessa

Tarjoamme sinulle laivanvarustajana kattavan vakuutussuojan ja korkean palvelutason.

Vahinkopalvelu

Vahinkopalveluryhmämme koostuu pätevistä ja kokeneista työntekijöistä, joilla on asiantuntemusta merenkulun, tekniikan, juridiikan ja vakuutustekniikan aloilla. Asiakkaidemme palvelemiseksi eri markkinoilla ryhmällä on edustajia Maarianhaminassa, Helsingissä ja Tukholmassa.

Tärkein tehtävämme on taata, että vakuutusasiakkaamme voivat hoitaa toimintaansa mahdollisimman vaivattomasti onnettomuuden tapahduttua. Tavoitteemme on siksi varmistaa, että käytössäsi on asiantunteva vahinkopalveluhenkilöstö ja että hyvää vakuutustapaa noudatetaan.  

Kun vahinko on tapahtunut tai tapahtumaisillaan

Kun vahinko on tapahtunut, on ratkaisevaa selvittää vahingon laajuus ja syy sekä päättää, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä, jotta voidaan varmistaa aluksen toiminta ja ehkäistä uusien vahinkojen syntyminen. Vahinkopalvelumme käytössä on jo pitkään ollut hyvin rakentunut kansainvälinen ammattimaisten edustajien ja tarkastajien verkosto, joten pääsemme apuun lyhyellä varoitusajalla vahingon sattuessa.

Tarvittavien tietojen, faktojen ja todisteiden kerääminen on tärkeä osa onnettomuuden jälkeisiä toimenpiteitä. Nämä tiedot ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa mahdolliset sivullisten esittämät korvausvaatimukset esim. törmäystilanteessa, yhteisessä haverissa tai kun lastinosakas esittää vaateita, josta alus ei välttämättä ole vastuussa. Tiedot ovat tärkeitä myös, jotta vakuutuksenottajan lopullisia korvausvaatimuksia voidaan käsitellä lopullista maksupäätöstä ja tapauksen loppuun käsittelyä varten.

Siksi on erittäin tärkeää, että laivan päällystö dokumentoi tapahtumien kulun välittömästi ja objektiivisesti ja että tiedot ovat helposti saatavilla, jotta ne voidaan tarvittaessa jättää valitsemallemme edustajalle.

Asian käsittelyä helpottaa, jos vakuutuksenottaja heti vaurion sattuessa ilmoittaa siitä meille ja kertoo, mitä on tapahtunut ja keihin viranomaisiin on otettu yhteyttä, sekä raportoi aluksen kunnon, sijainnin, määränpään, lastityypin, yhteystiedot ja muut tarpeelliset tilannekohtaiset tiedot.

Aluksen päälliköllä on ylin vastuu laivan turvallisuudesta, ja hätätilanteessa, jossa aika on ratkaiseva tekijä, hänen on viipymättä toimittava parhaaksi katsomallaan tavalla aluksen, sen miehistön ja lastin pelastamiseksi.