Haverit | Alandia Vakuutus

Haverit

Vahinkopalveluryhmämme toimii aktiivisesti lähellä asiakasta ja toivoo, että vakuutettu ottaa meihin yhteyttä pikimmiten haverin satuttua tai uhatessa. Silloin voimme parhaalla mahdollisella tavalla auttaa asiakasta vaurioiden laajuuden arvioinnissa ja päättää, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä aluksen palauttamiseksi toimintakuntoon ja mahdollisten korvausten varmistamiseksi.

Haverin tai varustajalle maksettavaksi määrätyn korvausvelvollisuuden taustalla on yleensä tapahtumasarja, jonka syynä on usein inhimillinen tekijä, puutteellinen tekniikka tai äärimmäiset sääolosuhteet. Vaikka tapahtuma itsessään voi olla yllättävä ja arvaamaton, olosuhteet ja haverin kulku kehittyvät vaiheittain.

Haverin eri vaiheet

  • Vahinkoa edeltävä tilanne, jolloin varustamon tavalliset toiminta- ja vahinkojentorjuntarutiinit ovat voimassa ja niitä noudatetaan, mutta jokin menee pieleen.
  • Itse vahinko syntyy. Sitä seuraa kriittinen vaihe, jossa suuremman vaurion syntyminen on ehkäistävä ja tärkeitä, usein nopeita päätöksiä on tehtävä, viestintäyhteyksiä luotava, viranomaisiin otettava yhteyttä ja muita toimenpiteitä on tehtävä varustamon ohjeiden mukaan.
  • Kun tilanne on vakiintunut, kriittinen vaihe siirtyy rutiinivaiheeksi eli hallituksi jatkotoimenpiteiden suunnitteluksi aiheutuneiden vaurioiden ja mahdollisten korvausvaatimusten suhteen.
  • Selvitetään taloudelliset seuraamukset, eli vahingon suhteen on ryhdytty toimenpiteisiin tai mahdollisesti sivullisen korvausvaatimus on vastaanotettu. Tehdään taloudellinen päätös vaurion maksamisesta ja korvauksen hakemisesta vakuutuksenantajalta.
  • Tapahtuma analysoidaan ja siitä otetaan opiksi, jotta vastaavia tilanteita voidaan välttää vastaisuudessa.

Vaurioon ja onnettomuuden vanavedessä seuraaviin tapahtumiin voi sisältyä useita erilaisia vaiheita, joita on hallittava eri tavalla, ja siksi on tärkeää, että vakuutuksenantajaan otetaan yhteyttä heti kriittisen tilanteen ilmetessä. Vakuutuksenantaja voi auttaa vakuutettua asiakasta ja taata, että tämän velvollisuudet vakuutuksenantajalle hoidetaan vakuutussopimuksessa määritetyllä tavalla, kuten velvollisuus tiedottaa vakuutuksenantajalle haveritapauksista sekä velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa vauriot.