Ohjeet yhteyshenkilöille/tarkastajille | Alandia Vakuutus

Ohjeet yhteyshenkilöille/tarkastajille

Kun haveri on sattunut ja tarkastusta pyydetään, haluamme saada alustavat tiedot pikimmiten, viimeistään 24 tuntia sen jälkeen, kun ensimmäinen käynti laivaan on tehty ja ensimmäinen arvio tilanteesta ja vaurioiden laajuudesta on laadittu. Loppuraporttia toivotaan mahdollisimman pian, viimeistään kolme viikkoa vaurion tapahtumisesta tai käynnistä laivassa.

Raportista on käytävä ilmi olennaiset tapahtumaan liittyvät tiedot: vauriotapahtumaan kuuluneiden tapahtumien ajankohdat, sen jälkeen ilmenneet seikat, se mitä toimenpiteitä on tehty ja millaiseksi kustannusarvio on muodostunut. Lisäksi on dokumentoitava, keitä henkilöitä ja missä ominaisuudessa on ollut aluksessa tai paikalla, jossa vaurio tapahtui. Jos vahingon kärsinyt osapuoli on sivullinen, raportoidaan yhtäjaksoisesti toimenpiteistä, joihin henkilö ryhtyy, ja arvioidaan, millaisiksi lopulliset kustannukset saattavat muodostua.

Jos vahingon kärsinyt osapuoli päättää vaurioiden korjaamisen lisäksi tehdä omaa huolto-, uudelleenrakennus- tai muuta työtä, se on mainittava raportissa.