Vakuutusratkaisuja merenkulkualan tarpeisiin | Alandia Vakuutus

Yhteistyökumppanisi merivakuuttamisessa

Tarjoamme sinulle laivanvarustajana kattavan vakuutussuojan ja korkean palvelutason.

Vakuutusratkaisuja merenkulkualan tarpeisiin

Alandia Marine, Alandian merivakuutusosasto, on merenkulkuperinteinen vakuutuksenantaja. Ahvenanmaalaisen merenkulun kehityksen tuloksena olemme vuodesta 1938 alkaen saavuttaneet tarvitsemamme kokemuksen luotsataksemme vakuutuksenottajiamme varmasti niin myötäkuin vastatuulessa. Keskitymme pitkäjänteisiin asiakassuhteisiin ja luomme vakuutusratkaisuja sekä aluksille että miehistöille ja varustamojen maahenkilökunnalle yksilöllisten tarpeidenne mukaisesti.

Suomen ainoana merivakuutusyhtiönä meillä on vahvaa osaamista merenkulun tarpeiden vaatimista vakuutus-ratkaisuista. Käytettävissänne ovat merenkulun ja teknisen alan sekä lainopilliset että vakuutustekniset asiantuntijamme.

Voidaksemme tarjota teille tarvitsemanne vakuutukset ja palvella teitä parhaalla mahdollisella tavalla, pyydämme teitä tutustumaan alla olevaan vakuutusvalikoimaamme. Tarjoamme teille joko yksittäisen vakuutuksen tai vakuutusten pakettiratkaisun.

Kasko

Laivan kaskovakuutus on laivan vahinkovakuutus. Laiva vakuutetaan täydestä arvosta, jolloin vakuutus, riippuen valitun vakuutuksen laajuudesta (sovitetaan varustajan tarpeiden mukaan), korvaa kokonaishäviön, pelastuspalkkion, osittaiset vahingot omalle alukselle, törmäysvastuun, jäävahingot (edellyttää jääluokitusta), konevahingot sekä laivan osuuden yhteishaveritapauksissa. Kaskovakuutuksen yhteydessä voidaan ottaa seuraavat etuusvakuutukset:

P & I

P&I-vakuutus (Protection & Indemnity) on vastuuvakuutus, joka kattaa varustajan tai aluksen operoijan lainmukaisen vahinkokorvausvastuun joka syntyy aluksen käytön yhteydessä. Lähtökohtana ovat kolmannelle taholle aiheutuneet vahingot, esimerkiksi vastuu veteen valuneesta öljystä tai muusta saasteesta. Myös lastivahingot, vahingot aluksen miehistölle ja matkustajille korvataan yleensä P&I-vakuutuksesta. P&I-vakuutus on 1.1.2013 lähtien pakollinen kaikille yli 300 bruttorekisteritonnia oleville aluksille ja käytännössä aluksen ”ticket-to-trade”.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Henkilöt, jotka ovat töissä Suomessa tai Suomen lipun alla purjehtivilla aluksilla, kuuluvat työajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Vakuutus on tärkeä osa työllisyyteen liittyvästä suomalaisesta sosiaaliturvasta. Näin ollen varustaja on velvollinen ottamaan tämän vakuutuksen työntekijöilleen näiden kansalaisuudesta riippumatta.

Vakuutus antaa kattavan taloudellisen suojan työntekijälle työtapaturman sattuessa tai työntekijän sairastuessa ammattitautiin. Korvauksena voidaan maksaa m.m. sairaanhoitokuluja, päivärahaa, kuntoutuskustannuksia, haittarahaa ja perhe-eläkettä.

Työajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi tarjoamme laivahenkilökunnan vapaa-ajan tapaturma-vakuutuksen, jonka varustaja merenkulkualan työehto-sopimusten mukaan on velvollinen ottamaan työntekijöilleen. Varustaja voi vakuuttaa meillä sekä meri- että maahenkilökuntansa. Yrittäjät tai sellaiset yrityksen osaomistajat, jotka eivät kuulu lakisääteisen tapaturma-vakuutuksen piiriin, voivat ottaa vapaaehtoisen täysi-aikaisen tapaturmavakuutuksen.